FIRO, IMGD

FIRO står för fundamental interpersonal relations orientation. Teorin togs fram av Dr Will Schutz som under lång tid studerade mellanmänskliga relationer i organisationer och hur de påverkade effektiviteten. Schutz kom fram till att vi människor till stor del styrs av behov av att känna oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta när vi relaterar till andra. Teorin gjordes om till en grupputvecklingsteori utan vetenskaplig grund för detta.

Dr Susan Wheelan utvecklade därefter IMGD, en integrerad modell för grupputveckling som utgick från tidigare modeller på området och som hon testade på verkliga grupper. Wheelan kom fram till att grupper utvecklas enligt en cyklisk modell som liknar människans utveckling från barn- tonåring- vuxen. Modellen beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus en eventuell upplösning. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen. Grupper som når det fjärde steget är högpresterande och som mest effektiva. Wheelan har även tagit fram ett verktyg, GDQ för att kunna mäta var i modellen grupper befinner sig och hur de kan komma vidare.

GDQ

GDQ (Group Development Questionnaire) är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper grupper att utveckla och effektivisera sitt samarbete. Det bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning. Idag är GDQ välkänt och används bland annat i Sverige vid teamutveckling.

Genom frågeformuläret GDQ identifieras gruppens nuläge. Formuläret fylls i individuellt men resultatet presenteras endast som ett gruppresultat och endast för gruppen själva.

Resultatet visar i vilken stadie gruppen befinner sig och vilka frågor som är viktiga för gruppen att arbeta med för att gå vidare i sin utveckling. För att en arbetsplats skall kunna uppnå hög arbetseffektivitet är det en stor fördel om alla i arbetsgruppen känner till var i utvecklingen de befinner sig och vad de kan göra för att nå nästa stadie. Resultaten anger också hur produktiv och effektiv gruppen är i stunden, vad den är bra på och vad som hindrar gruppen från att komma vidare.

En mätning med frågeformuläret GDQ kan genomföras endast under ledning av en licensierad konsult. Licensen ges efter en genomgången handledarutbildning och utfärdas av professor S. Wheelan.

En arbetsgrupp förändras ständigt. Utvecklingen kan delas in i fyra olika stadier. Gruppen är som mest effektiv i det fjärde stadiet. Då är den också som mest engagerad i arbetsuppgifterna och klarar att mål-styras. Ledarens utmaning är att tillsammans med gruppen nå dit och att behålla gruppen där så länge som möjligt. Gruppens effektivitet höjs betydligt och det blir lättare att uppnå affärs-/verksamhetsmålen.

Kontakta oss för mer information eller skicka en offertförfrågan.


Offertförfrågan
Kostnadsfri offert

Telefon: 08 – 717 76 00
E-post: bokning@teamout.se


Offertförfrågan