UGL

Öppna UGL-kurser

UGL, Utveckling Grupp och Ledare är en utbildning för dig som är chef eller medarbetare, som vill förstå mer om dig själv och hur vi människor fungerar i grupp. UGL kommer ursprungligen från försvarshögskolan och är den mest populära ledarskapsutbildningen i Sverige. UGL ger en ovärderlig grund att stå på, för att kunna fungera bra i arbetsgruppen och för att kunna leda andra. På en UGL-kurs ökar du din självkännedom, får förståelse för andra människor och vad som krävs för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt tillsammans med andra. Den bästa ledarskapsutveckling i Stockholm du kan få enligt de flesta som gått kursen. Läs mer…

Hur går kursen till? Kursen omfattar ca 48 timmars utbildning under fem intensiva dagar. På utbildningen får deltagarna uppleva vad som händer i gruppen samtidigt som teori och reflektion varvas. Det är detta som gör kursen unik och förståelsen så stark. Så här beskriver Försvarshögskolan UGL: Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. Det är det fem dagar långa upplevelsebaserade kursupplägget som gör att denna ledarskapsutbildning i Stockholm skiljer sig från övriga ledarskapsutbildningar och blir så intressant.

Vem håller i kursen? Kursen hålls av två UGL-handlerare. Teamout samarbetar med handledare som har hög kompetens, lång erfarenhet och ett gediget intresse för människor och utveckling.

Ann Falkén har arbetat inom finanssektorn och har flerårig chefserfarenhet. På Teamout har Ann huvudansvaret för UGL. Ann är förutom UGL-handledare även certifierad handledare i GDQ, ett verktyg som hjälper grupper att komma vidare i sin utveckling. Ann har även utbildning i KBT, konflikthantering och kommunikation.

Jim Österlund har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team lednings- och grupputveckling. Jim är licensierad i bland annat Team Skills, beslutskraft och SDI, Strenght Deployment Inventory. Jim arbetar idag aktivt i flera företagsstyrelser. Jim har ca många års erfarenhet av UGL-handledning och är även licensierad utbildare för handledare.

Fredrik Pettersson är i grunden utbildad som polis och har arbetat med grupp- och individutveckling sedan 1997. Han har också praktisk erfarenhet av att arbeta med debriefing och som utbildare i psykisk beredskapsträning och avlastningssamtal. Fredrik är utbildad i debriefing, certifiering i Extended DISC personanalys, Licenserad konsult i Sales Call Reluctance (säljhinder) och SML-Self management Leadership på Oxford Leadership Academy.

Elisabeth Andersson Brinckmann arbetar med utveckling av medarbetare, ledare och grupper sedan 1984. Som både legitimerad sjukgymnast och diplomerad organisationskonsult kopplar hon samman personligt växande och hälsosamma förutsättningar i privat- och arbetsliv med företagens mål och visioner och skapar förutsättningar för långtidsfriska, kreativa och lönsamma företag. Elisabeth har bred utbildning och erfarenhet gällande stresshantering, kommunikation, konflikthantering och teamutveckling.

Vad kostar det? Priset på 25 000 kr ex moms inkluderar mat och logi måndag till och med fredag.

Var håller vi till? Skeviks Gård är en kursgård i fantastisk skärgårdsmiljö. Här får vi tillgång till ett eget hus med anor från 1700-talet. Det faktum att vi får vara för oss själva bidrar till helhetsupplevelsen av kursen. De fina promenadstråken runt området använder vi flitigt och den goda maten som är närproducerad gör vistelsen här till en ren njutning.

Försvarshögskolan som garant Försvarshögskolan har strikta regler för genomförandet av en UGL utbildning som vi på Teamout följer. Detta innebär att kursen i ledarskapsutveckling och UGL håller den nivå som Försvarshögskolan har som krav och att du som genomgått vår ledarskapsutbildning i Stockholm också har befogenhet att gå de vidareutbildningar som finns inom UGL.

Varför gå UGL hos Teamout? Vår målsättning är att nå bästa möjliga kvalitet. UGL innebär för många en stark upplevelse av personlig utveckling och vi vill att våra deltagare ska få ut så mycket som möjligt av veckan. Vi samarbetar med mycket erfarna handledare som kan förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt och förklara den process som sker i gruppen.

Boka UGL-kurs

UGL-kurser 2017
 • 6 – 10 februari    fullbokad
 • 20 – 24 mars       fullbokad
 • 15 – 19 maj          
 • 9 – 13 oktober    fler än 3 platser
 • 20 – 24 november  fler än 3 platser
 • 4 – 8 december  fler än 3 platser
UGL-kurser 2018
 • 5 – 9 februari – fler än 3 platser
 • 12 – 16 mars – fler än 3 platser
 • 9 – 13 april – fler än 3 platser
 • 28 maj – 1 juni – fler än 3 platser
 • 3 – 7 september – fler än 3 platser
 • 1 – 5  oktober – fler än 3 platser
 • 10 – 14  december – fler än 3 platser
UGL


Boka UGL-kurs
Offertförfrågan

Att leda ett team

För dig/er som vill få en grundläggande överblick i teorier om ledarskap, gruppers utveckling och verktyg för att kunna leda. En introduktion i ämnet ledarskap.
Läs mer

UL Utvecklande Ledarskap

En utbildning där du får syn på och kan utveckla de beteenden som är mest gynnsamma både för individer och organisationen.
Läs mer

UGL 

Utveckling grupp och ledare är en heltäckande ledarskaps-utbildning som utvecklar dig som ledare för alltid. Kursen ger ökad självinsikt och stor förståelse för grupprocessen.
Läs mer

Företagsanpassad ledarskaps-utbildning

Utveckla era chefer på företaget i ett gemensamt program anpassat efter era behov.
Läs mer

Handledning

Chefsjobbet är ofta ensamt och utmanande känslomässigt. Vi erbjuder samtal som stärker dig i ledarskapet. Passar också dig som har gått UGL och vill få fortsatt utveckling.
Läs mer

Konflikter och kommunikation

Förstå hur och varför konflikter uppstår. Lär dig att ta tag i och hantera konflikter. Lär dig kommunicera tydligt och klart.
Läs mer
Jag har gått många utbildningar men ingenting kommer i närheten av den läroprocess som sker under en UGL-vecka. De farhågor jag hade om att det skulle vara ”militäriskt” kom på skam. Istället var det värden som öppenhet, äkthet och förtroende som var ledord under utbildningen.

Under kursen fick jag och de andra deltagarna kännedom om våra styrkor och svagheter i rollen som ledare. Vi fick också möjlighet att utveckla dessa delar för att uppnå ett mer framgångsrikt ledarskap. Personligen innebar veckan att jag fick en stor insyn i hur andra ser på mig som chef och hur jag kan få ett antal individer att förvandlas till en högpresterande grupp. Kursen har också varit viktig för mig på det privata planet, något jag ser som en stor bonus.

Det hade inte varit möjligt för mig att utvecklas så pass mycket utan de skickliga kursledarna som jag under veckan fick stort förtroende för. Jag kan därför varmt rekommendera kursen för alla som vill uppnå en bättre självkännedom och på samma gång bli en mer framgångsrik chef.

UGL-utbildningen har för mig betytt att jag har funnit en styrka i mig själv, en tro på mig själv, en insikt om mig själv. Detta tillsammans har inneburit att jag har blivit mer trygg i mitt ledarskap.
Veckan har också inneburit att jag fått insikt och kunskap om grupprocesser.

Att träffa andra för mig okända människor och få utvecklas tillsammans samt förmånen att få ha så kunniga och stabila  handledare gör att jag varmt  rekommenderar denna utbildning!bwki71ap-y8-tim-gouw

Läs mer om våra program inom lagutveckling och teambuilding!

Här hittar du våra program