UGL

Öppna UGL-kurser

UGL, Utveckling Grupp och Ledare är en utbildning för dig som är chef eller medarbetare. UGL är för dig som vill förstå mer om dig själv och om hur vi människor fungerar tillsammans i grupp.

UGL kommer ursprungligen från Försvarshögskolan. Kursen är den mest populära och välkända ledarskapsutbildningen i Sverige. UGL ger en ovärderlig grund att stå på för att kunna fungera i arbetsgruppen och för att kunna leda andra. På en UGL-kurs ökar du din självkännedom, får förståelse för andra människor och vad som krävs för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt tillsammans med andra. Den bästa ledarskapsutveckling i Stockholm du kan få enligt de flesta som gått kursen. Läs mer…

Hur går kursen till? Kursen omfattar ca 48 timmars utbildning under fem intensiva dagar. På utbildningen får deltagarna uppleva vad som händer i gruppen samtidigt som teori och reflektion varvas. Det är detta som gör kursen unik och förståelsen så stark. Så här beskriver Försvarshögskolan UGL: Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. Det är det fem dagar långa upplevelsebaserade kursupplägget som gör att denna ledarskapsutbildning i Stockholm skiljer sig från övriga ledarskapsutbildningar och blir så intressant.

Vem håller i kursen? Teamout arrangerar och genomför kursen UGL. Kursen genomförs av två UGL-handledare. Teamout samarbetar med handledare som har hög kompetens, lång erfarenhet och ett gediget intresse för människor och utveckling.

Ann Falkén har arbetat inom finanssektorn och har flerårig chefserfarenhet. På Teamout har Ann huvudansvaret för UGL. Ann är förutom UGL-handledare även certifierad handledare i GDQ, Group Development Questionnaire, ett verktyg som används vid mätning och utveckling av grupper. Ann har även utbildning i KBT, Kognitiv Beteende Terapi, konflikthantering och kommunikation.

Jarl Silfverberg har bland annat en universitetsexamen i beteendevetenskap. Han är vidareutbildad vid Försvarsmakten inom områdena psykologi och ledarskap. Jarl är handledare i gruppdynamik, samt handleder på alla nivåer av UGL, dvs även fortsättnings- och handledarutbildning för UGL. Förutom detta är Jarl även utbildad inom krishantering, personlighetsdiagnostik och testning och har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team lednings- och grupputveckling.

Vad kostar det? Priset på 26 000 kr ex moms inkluderar mat och logi måndag till och med fredag.

Var håller vi till? Skeviks Gård är en kursgård i fantastisk skärgårdsmiljö. Här får vi tillgång till ett eget hus med anor från 1700-talet. Det faktum att vi får vara för oss själva bidrar till helhetsupplevelsen av kursen. De fina promenadstråken runt området använder vi flitigt och den goda maten som är närproducerad gör vistelsen här till en ren njutning.

Försvarshögskolan som garant Försvarshögskolan har strikta regler för genomförandet av en UGL utbildning som vi på Teamout följer. Detta innebär att kursen i ledarskapsutveckling och UGL håller den nivå som Försvarshögskolan har som krav och att du som genomgått vår ledarskapsutbildning i Stockholm också har befogenhet att gå de vidareutbildningar som finns inom UGL.

Varför gå UGL hos Teamout? Vår målsättning är att nå bästa möjliga kvalitet. UGL innebär för många en stark upplevelse av personlig utveckling och vi vill att våra deltagare ska få ut så mycket som möjligt av veckan. Vi samarbetar med mycket erfarna handledare som kan förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt och förklara den process som sker i gruppen.

Boka UGL-kurs


Om att integrera UGL i ett organisatoriskt sammanhang

Många positiva effekter uppstår om UGL-konceptet integreras i organisationen strukturellt. Resultatet blir en trygg och mogen organisation som kan klara de svåra utmaningar vår komplexa föränderliga värld ställer oss inför idag.

Ett exempel där UGL har integrerats

Som ett exempel på hur detta kan gå till och vad UGL kan leda till i ett organisatoriskt perspektiv kan du här ta del av hur bostadsbolaget Gårdstensbostäder AB agerade. Resultatet är ett bostadsområde som blir först att lämna listan över utsatta områden i Sverige.

Läs mer…

Bakgrund
Gårdsten var i slutet av 1990-talet ett nedslitet och kriminellt svårt belastat bostadsområde i norra Göteborg. Bostadsbolagen hade hög omsättning av hyresgäster, många outhyrda lägenheter och hög kriminalitet. Den finansiella såväl som den sociala situationen var på brant utförsbacke.
Åtgärder
Ett antal radikala beslut fattades av dåvarande koncernledning i bildandet av Gårdstensbostäder. Bl.a skulle organisationen gå från att vara en reaktiv till en proaktiv fastighetsförvaltning. En nytillsatt VD beslöt att göra en satsning på personalutveckling och värderingsarbete. Denna satsning kom att bestå i att utbilda samtlig personal i UGL för att nå gemensamt språk att prata om relationer, bemötande och förhållningssätt baserat på en gemensam värdegrund, såväl avseende hyresgäster som renovering och teknisk utveckling och förvaltning. Samtlig personal har alltsedan 2000-talets början också haft ett flertal årliga teamutvecklingsdagar för att vidmakthålla uppnådda förhållningssätt samt inskola ny personal. Vidare så har hyresgäster engagerats i/för bolaget. Samtliga ordinarie ledamöter är hyresgäster hos bolaget.
Resultat
Resultatet av dessa åtgärder är att området idag är välmående med låg kriminalitet, med samtliga bostäder uthyrda, låg omflyttning av hyresgäster samt att hus och omgivningar är attraktiva. Gårdsten kommer som första bostadsbolag lämna listan över utsatta områden i Sverige.

I broschyren kan du läsa mer om hur det gick till och hur UGL kan förändra din organisation:

Gårdsten i ledning

Kontakta oss för offert.

Offertförfrågan

Referenser

Har du funderat på att gå UGL? Tveka inte! Boka redan idag, du kommer inte att ångra dig! Oerhört lärorikt, både privat och i yrkeslivet. Högsta betyg och mina varmaste rekommendationer!

UGL-veckan var mycket intensiv och inte alls som jag förväntat mig. Jag känner stor tacksamhet till alla som deltog i min grupp och till Ann och Kenneth som ledde oss fram genom veckan.

UGL är en resa i personlig utveckling och gruppdynamik. Det är oerhört fascinerade att slå samman en grupp med helt främmande människor och få en sådan gruppdynamik och utveckling på så kort tid, magiskt! Jag har fått nya verktyg att leda min personal på ett bättre och tydligare sätt, det är jag oerhört tacksam för.

Jag kan varmt rekommendera alla chefer och ledare att gå en UGL-kurs.

Har du funderingar på att gå en ledarskapsutbildning? Då vill jag rekommendera UGL. En kurs där du kan utvecklas tillsammans med andra chefer och ledare. Den vecka jag var med om är en vecka jag borde gjort för länge sedan. Stå där första dagen med nya personer man inte visste ett dugg om för att på femte dagen vara så sammansvetsad i gruppen att det kändes mycket tråkigt att lämna. Att kliva ur sin ”komfortzon” tillsammans med duktiga handledare och gruppens medlemmar var en resa jag aldrig glömmer. Handledare som genom sin närvaro fick mig att agera och se sidor hos mig själv som jag inte visste fanns. Teori och praktik är väl genomtänkt. Uppgifter och övningar som vi läste utifrån vår egen kontext blev övningar som vi lärde oss mycket genom. Ska du satsa på ledarskap så ska du satsa på UGL-kursen! Du ångrar dig inte. Lämna datorn och mobilen hemma och ägna dig en vecka åt dig själv och ditt ledarskap.

UGL-utbildningen har för mig betytt att jag har funnit en styrka i mig själv, en tro på mig själv, en insikt om mig själv. Detta tillsammans har inneburit att jag har blivit mer trygg i mitt ledarskap.
Veckan har också inneburit att jag fått insikt och kunskap om grupprocesser.

Att träffa andra för mig okända människor och få utvecklas tillsammans samt förmånen att få ha så kunniga och stabila  handledare gör att jag varmt  rekommenderar denna utbildning!

Jag gick en UGL-utbildning för att utvecklas i min roll som ledare inom Räddningstjänsten. Så här i efterhand kan jag konstatera att det gett mig så mycket mer! Det är en utbildning där man får möjlighet att lära känna sig själv och verkligen känna på en grupps utveckling. Lärdomen jag tar med mig har jag nytta av i mitt arbete, i andra sociala sammanhang, och inte minst i min roll som förälder och del av en familj.
Att jag valde att gå kursen i Teamouts regi är jag verkligen nöjd över. Ann och Fredrik som var handledare för oss var oerhört kompetenta och hade en härlig känsla för när de behövde gå in och spetsa till diskussioner och när de kunde ”sitta lugnt” och låta gruppen hantera situationen själva. Detta ingav ett stort förtroende och gav gruppen den trygghet som behövdes för att våga släppa taget. Handledarna är en viktig del i denna utbildning men en minst lika viktig del är det egna engagemanget. Utbildning är verkligen krävande och min känsla är att ju mer man ger av sig själv ju mer får man ut tillbaka av utbildningen. Vill du gå en utbildning som verkligen gör skillnad, gå en UGL hos Teamout!

Jag har gått många utbildningar men ingenting kommer i närheten av den läroprocess som sker under en UGL-vecka. De farhågor jag hade om att det skulle vara ”militäriskt” kom på skam. Istället var det värden som öppenhet, äkthet och förtroende som var ledord under utbildningen.

Under kursen fick jag och de andra deltagarna kännedom om våra styrkor och svagheter i rollen som ledare. Vi fick också möjlighet att utveckla dessa delar för att uppnå ett mer framgångsrikt ledarskap. Personligen innebar veckan att jag fick en stor insyn i hur andra ser på mig som chef och hur jag kan få ett antal individer att förvandlas till en högpresterande grupp. Kursen har också varit viktig för mig på det privata planet, något jag ser som en stor bonus.

Det hade inte varit möjligt för mig att utvecklas så pass mycket utan de skickliga kursledarna som jag under veckan fick stort förtroende för. Jag kan därför varmt rekommendera kursen för alla som vill uppnå en bättre självkännedom och på samma gång bli en mer framgångsrik chef.

UGL-kurser 2018, 2019
 • 9 – 13 april – fullbokad
 • 28 maj – 1 juni – fullbokad
 • 3 – 7 september – fullbokad
 • 1 – 5  oktober – fullbokad
 • 19 – 23 november – fullbokad
 • 10 – 14  december – fullbokad
 • 4 – 8 februari – fler än 3 platser
 • 11 – 15 mars – fler än 3 platser
 • 8 – 12 april – fler än 3 platser
 • 13 – 17 maj – fler än 3 platser
 • 2 – 6 sep – fler än 3 platser
 • 30 sep- 4 okt – fler än 3 platser
 • 14 – 18 okt – fler än 3 platser
 • 18 -22 nov – fler än 3 platser
 • 9 – 13 dec – fler än 3 platser
UGL


Boka UGL-kurs
Offertförfrågan


Att leda ett team

För dig/er som vill få en grundläggande överblick i teorier om ledarskap, gruppers utveckling och verktyg för att kunna leda. En introduktion i ämnet ledarskap.
Läs mer

UL Utvecklande Ledarskap

En utbildning där du får syn på och kan utveckla de beteenden som är mest gynnsamma både för individer och organisationen.
Läs mer

UGL 

Utveckling grupp och ledare är en heltäckande ledarskaps-utbildning som utvecklar dig som ledare för alltid. Kursen ger ökad självinsikt och stor förståelse för grupprocessen.
Läs mer

Företagsanpassad ledarskaps-utbildning

Utveckla era chefer på företaget i ett gemensamt program anpassat efter era behov.
Läs mer

Handledning

Chefsjobbet är ofta ensamt och utmanande känslomässigt. Vi erbjuder samtal som stärker dig i ledarskapet. Passar också dig som har gått UGL och vill få fortsatt utveckling.
Läs mer

Konflikter och kommunikation

Förstå hur och varför konflikter uppstår. Lär dig att ta tag i och hantera konflikter. Lär dig kommunicera tydligt och klart.
Läs mer


bwki71ap-y8-tim-gouw

Läs mer om våra program inom lagutveckling och teambuilding!

Här hittar du våra program