Öppna UGL-kurser

UGL, Utveckling Grupp och Ledare är en kurs för dig som är chef eller medarbetare, som vill förstå mer om dig själv och hur vi människor fungerar i grupp. UGL kommer ursprungligen från försvarshögskolan och är den mest populära ledarskapsutbildningen i Sverige. UGL ger en ovärderlig grund att stå på, för att kunna fungera bra i arbetsgruppen och för att kunna leda andra. På en UGL-kurs ökar du din självkännedom, får förståelse för andra människor och vad som krävs för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt tillsammans med andra. Den bästa ledarskapsutveckling i Stockholm du kan få enligt de flesta som gått kursen. Läs mer…

Hur går kursen till? Kursen omfattar ca 48 timmars utbildning under fem intensiva dagar. På utbildningen får deltagarna uppleva vad som händer i gruppen samtidigt som teori och reflektion varvas. Det är detta som gör kursen unik och förståelsen så stark. Så här beskriver Försvarshögskolan UGL: Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. Det är det fem dagar långa upplevelsebaserade kursupplägget som gör att denna ledarskapsutbildning i Stockholm skiljer sig från övriga ledarskapsutbildningar och blir så intressant.

Vem håller i kursen? Kursen hålls av två UGL-handlerare. Teamout samarbetar med handledare som har hög kompetens, lång erfarenhet och ett gediget intresse för människor och utveckling.

Ann Falkén har arbetat inom finanssektorn och har flerårig chefserfarenhet. På Teamout har Ann huvudansvaret för UGL. Ann är förutom UGL-handledare även certifierad handledare i GDQ, ett verktyg som hjälper grupper att komma vidare i sin utveckling. Ann har även utbildning i KBT, konflikthantering och kommunikation.

Jim Österlund har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team lednings- och grupputveckling. Jim är licensierad i bland annat Team Skills, beslutskraft och SDI, Strenght Deployment Inventory. Jim arbetar idag aktivt i flera företagsstyrelser. Jim har ca många års erfarenhet av UGL-handledning och är även licensierad utbildare för handledare.

Fredrik Pettersson är i grunden utbildad som polis och har arbetat med grupp- och individutveckling sedan 1997. Han har också praktisk erfarenhet av att arbeta med debriefing och som utbildare i psykisk beredskapsträning och avlastningssamtal. Fredrik är utbildad i debriefing, certifiering i Extended DISC personanalys, Licenserad konsult i Sales Call Reluctance (säljhinder) och SML-Self management Leadership på Oxford Leadership Academy.

Elisabeth Andersson Brinckmann arbetar med utveckling av medarbetare, ledare och grupper sedan 1984. Som både legitimerad sjukgymnast och diplomerad organisationskonsult kopplar hon samman personligt växande och hälsosamma förutsättningar i privat- och arbetsliv med företagens mål och visioner och skapar förutsättningar för långtidsfriska, kreativa och lönsamma företag. Elisabeth har bred utbildning och erfarenhet gällande stresshantering, kommunikation, konflikthantering och teamutveckling.

Vad kostar det? Priset på 25 000 kr ex moms inkluderar mat och logi måndag till och med fredag.

Var håller vi till? Skeviks Gård är en kursgård i fantastisk skärgårdsmiljö. Här får vi tillgång till ett eget hus med anor från 1700-talet. Det faktum att vi får vara för oss själva bidrar till helhetsupplevelsen av kursen. De fina promenadstråken runt området använder vi flitigt och den goda maten som är närproducerad gör vistelsen här till en ren njutning.

Försvarshögskolan som garant Försvarshögskolan har strikta regler för genomförandet av en UGL utbildning som vi på Teamout följer. Detta innebär att kursen i ledarskapsutveckling och UGL håller den nivå som Försvarshögskolan har som krav och att du som genomgått vår ledarskapsutbildning i Stockholm också har befogenhet att gå de vidareutbildningar som finns inom UGL.

Varför gå UGL hos Teamout? Vår målsättning är att nå bästa möjliga kvalitet. UGL innebär för många en stark upplevelse av personlig utveckling och vi vill att våra deltagare ska få ut så mycket som möjligt av veckan. Vi samarbetar med mycket erfarna handledare som kan förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt och förklara den process som sker i gruppen.

Boka UGL-kurs

Anpassad ledarskapsutbildning & ledarskapsutveckling

Vill ni utveckla era chefer/ledare på företaget? Våra program är upplevelsebaserade där lärdom skapas utifrån verkliga uppgifter som följs upp med reflektion och teori. Utbildningen anpassas helt efter era behov. Ni kan välja att t.ex. fördjupa er kring ett område som grupputveckling, feedback, kommunikation, värderingar eller konflikthantering. Skicka oss en offerförfrågan så tar vi fram ett förslag som passar er.

OffertförfråganHar du funderat på att gå UGL? Tveka inte! Boka redan idag, du kommer inte att ångra dig! Oerhört lärorikt, både privat och i yrkeslivet. Högsta betyg och mina varmaste rekommendationer!

UGL-veckan var mycket intensiv och inte alls som jag förväntat mig. Jag känner stor tacksamhet till alla som deltog i min grupp och till Ann och Kenneth som ledde oss fram genom veckan.

UGL är en resa i personlig utveckling och gruppdynamik. Det är oerhört fascinerade att slå samman en grupp med helt främmande människor och få en sådan gruppdynamik och utveckling på så kort tid, magiskt! Jag har fått nya verktyg att leda min personal på ett bättre och tydligare sätt, det är jag oerhört tacksam för.

Jag kan varmt rekommendera alla chefer och ledare att gå en UGL-kurs.

Har du funderingar på att gå en ledarskapsutbildning? Då vill jag rekommendera UGL. En kurs där du kan utvecklas tillsammans med andra chefer och ledare. Den vecka jag var med om är en vecka jag borde gjort för länge sedan. Stå där första dagen med nya personer man inte visste ett dugg om för att på femte dagen vara så sammansvetsad i gruppen att det kändes mycket tråkigt att lämna. Att kliva ur sin ”komfortzon” tillsammans med duktiga handledare och gruppens medlemmar var en resa jag aldrig glömmer. Handledare som genom sin närvaro fick mig att agera och se sidor hos mig själv som jag inte visste fanns. Teori och praktik är väl genomtänkt. Uppgifter och övningar som vi läste utifrån vår egen kontext blev övningar som vi lärde oss mycket genom. Ska du satsa på ledarskap så ska du satsa på UGL-kursen! Du ångrar dig inte. Lämna datorn och mobilen hemma och ägna dig en vecka åt dig själv och ditt ledarskap.TEAMOUT-programpuff-160216


UGL-kurser 2017
  • 6 – 10 februari
  • 20 – 24 mars
  • 15 – 19 maj
  • 9 – 13 oktober
  • 20 – 24 november
  • 4 – 8 december

UGL

E-post: bokning@teamout.se