Att leda ett team

För dig/er som vill få en grundläggande överblick i teorier om ledarskap, gruppers utveckling och verktyg för att kunna leda. En introduktion i ämnet ledarskap.
Läs mer

UL Utvecklande Ledarskap

En utbildning där du får syn på och kan utveckla de beteenden som är mest gynnsamma både för individer och organisationen.
Läs mer

UGL 

Utveckling grupp och ledare är en heltäckande ledarskaps-utbildning som utvecklar dig som ledare för alltid. Kursen ger ökad självinsikt och stor förståelse för grupprocesser.
Läs mer

Företagsanpassad ledarskaps-utbildning

Utveckla alla chefer på företaget i ett gemensamt program anpassat efter era behov.
Läs mer

Handledning

Chefsjobbet är ofta ensamt och utmanande känslomässigt. Vi erbjuder samtal som stärker dig i ledarrollen. Passar också dig som har gått UGL och vill få fortsatt utveckling.
Läs mer

Konflikter och kommunikation

Förstå hur och varför konflikter uppstår. Lär dig att ta tag i och hantera konflikter. Lär dig kommunicera tydligt och klart.
Läs merÖppna UGL-kurser

UGL, Utveckling Grupp och Ledare är en kurs för dig som är chef eller medarbetare, som vill förstå mer om dig själv och hur vi människor fungerar i grupp. UGL kommer ursprungligen från försvarshögskolan och är den mest populära ledarskapsutbildningen i Sverige. UGL ger en ovärderlig grund att stå på, för att kunna fungera bra i arbetsgruppen och för att kunna leda andra. På en UGL-kurs ökar du din självkännedom, får förståelse för andra människor och vad som krävs för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt tillsammans med andra. Den bästa ledarskapsutveckling i Stockholm du kan få enligt de flesta som gått kursen. Läs mer…

Hur går kursen till? Kursen omfattar ca 48 timmars utbildning under fem intensiva dagar. På utbildningen får deltagarna uppleva vad som händer i gruppen samtidigt som teori och reflektion varvas. Det är detta som gör kursen unik och förståelsen så stark. Så här beskriver Försvarshögskolan UGL: Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. Det är det fem dagar långa upplevelsebaserade kursupplägget som gör att denna ledarskapsutbildning i Stockholm skiljer sig från övriga ledarskapsutbildningar och blir så intressant.

Vem håller i kursen? Kursen hålls av två UGL-handlerare. Teamout samarbetar med handledare som har hög kompetens, lång erfarenhet och ett gediget intresse för människor och utveckling.

Vad kostar det? Priset på 25 000 kr ex moms inkluderar mat och logi måndag till och med fredag.

Var håller vi till? Skeviks Gård är en kursgård i fantastisk skärgårdsmiljö. Här får vi tillgång till ett eget hus med anor från 1700-talet. Det faktum att vi får vara för oss själva bidrar till helhetsupplevelsen av kursen. De fina promenadstråken runt området använder vi flitigt och den goda maten som är närproducerad gör vistelsen här till en ren njutning.

Försvarshögskolan som garant Försvarshögskolan har strikta regler för genomförandet av en UGL utbildning som vi på Teamout följer. Detta innebär att kursen i ledarskapsutveckling och UGL håller den nivå som Försvarshögskolan har som krav och att du som genomgått vår ledarskapsutbildning i Stockholm också har befogenhet att gå de vidareutbildningar som finns inom UGL.

Varför gå UGL hos Teamout? Vår målsättning är att nå bästa möjliga kvalitet. UGL innebär för många en stark upplevelse av personlig utveckling och vi vill att våra deltagare ska få ut så mycket som möjligt av veckan. Vi samarbetar med mycket erfarna handledare som kan förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt och förklara den process som sker i gruppen.

Boka UGL-kurs


UGL-kurser 2017
 • 6 – 10 februari – fullbokad
 • 20 – 24 mars – fullbokad
 • 15 – 19 maj – fullbokad
 • 9 – 13 oktober – fullbokad
 • 23 – 27 oktober – fullbokad
 • 20 – 24 november – fullbokad
 • 4 – 8 december – få platser
UGL-kurser 2018
 • 5 – 9 februari – fler än 3 platser
 • 12 – 16 mars – fler än 3 platser
 • 9 – 13 april – fler än 3 platser
 • 28 maj – 1 juni – fler än 3 platser
 • 3 – 7 september – fler än 3 platser
 • 1 – 5  oktober – fler än 3 platser
 • 10 – 14  december – fler än 3 platser
Boka UGL-kurs
UGL

Öppna UL-kurser

UL, Utvecklande Ledarskap är en kurs där du får konkreta mål att jobba mot i ditt eget ledarskap. Kursen utgår från ett bedömningsformulär som inventerar dina aktuella ledarbeteenden och du får genom kursen en chans att utveckla de beteenden som enligt forskning har störst effekt både på organisationens resultat och individens utveckling. Läs mer…

Boka UL-kurs
UL-kurser 2017
 • jan – mar
 • maj – jun
Boka UL-kurs
ul_logga
Att leda ett team

Vill du lära dig om dig själv, hur grupper utvecklas och få en djup förståelse för gruppprocesser och ledarskap ska du gå en UGL-utbildning, läs mer här… 

Är du mer ute efter en introduktion med den teoretiska delen och de verktyg du kan använda för att på bästa sätt utveckla och leda ditt team är detta ett alternativ. Programmet ger en förståelse för hur gruppdynamik påverkar gruppmedlemmar och vad du kan göra som ledare för att du ska nå en gynnsam utveckling för din grupp. Välj mellan en halv- eller heldag som du med fördel kan ha tillsammans med dina medarbetare. En större förståelse för processer inom gruppen normaliserar skeenden som gruppmedlemmar annars kanske skyller sig själva eller varandra för.

Vi lägger upp dagen med både teori blandat med några praktiska övningar. Du får med dig användbara verktyg. Kontakta oss för mer information eller offert.Företagsanpassad ledarskapsutbildning

Vill ni att alla chefer på företaget pratar samma språk när det gäller ledarskap? Vad är viktigt att ni har gemensam syn kring för att ni på bästa sätt ska klara av ert uppdrag, sträva mot er vision och nå era mål?

Istället för att låta alla chefer utbilda sig på var sitt håll, gå en gemensam utbildning som vi tillsammans tar fram anpassad efter era behov.

Lägg fokus där ni har störst behov. Ni kanske vill fördjupa er i kommunikation, värderingar, feedback eller konflikthantering? Eller har ni större intresse av att få förståelse för gruppers utveckling och personlig utveckling?

Att utgå från en gemensam plattform, där värderingar och förväntningar kring ledarskapet i organisationen är satta ger en bra grund för ett sunt klimat som gynnar alla anställda. Fråga gärna oss om råd.

Kontakta oss för mer information eller skicka en offertförfrågan.Konflikter och kommunikation

Utveckla din förmåga att hantera egna och andras konflikter. Lär dig kommunicera tydligt och klart.

Konflikt uppstår vanligen på grund av missförstånd eller oförmåga att se andras perspektiv. Konflikter är oundvikliga och också nödvändiga för utveckling. Bra konflikthantering ger en positiv utveckling för båda parter. Det är lättare att hantera konflikter tidigt när de uppstår. Går det längre tid innan vi hanterar konflikten blir det mer känslor inblandade och vi kan behöva hjälp att se klart vad det är för behov som ligger bakom.

Rätt kommunikation är nyckeln till god konflikthantering. Vi uppfattas som tydliga och klara när vi uttrycker vad vi upplever och hur det påverkar oss. En samtalsmodell där vi kan uttrycka oss i termer av vad vi observerar, känner, behöver och önskar är framgångsrik i konflikthantering. Aktiv lyssning är en annan effektiv metod där vi lyssnar för att förstå vilka känslor och behov motparten sitter med.

Vi kommer till er arbetsplats eller håller en utbildningsdag på valfri kursgård. Kontakta oss för mer information eller skicka en offertförfrågan.


Handledning

Har du gått en av våra utbildningar och vill hålla kvar vid, kunna applicera det du lärt dig och kanske utvecklas vidare? Eller har du generellt behov av stöd och vägledning i ditt chefsskap. Då är handledning sannolikt det bästa för dig. För att sätta upp utvecklingsmål, för att komma förbi eventuella hinder och för att hitta vägar att nå dina mål är coachande samtal mycket givande.

Kontakta oss för mer information och priser.Jag har gått många utbildningar men ingenting kommer i närheten av den läroprocess som sker under en UGL-vecka. De farhågor jag hade om att det skulle vara ”militäriskt” kom på skam. Istället var det värden som öppenhet, äkthet och förtroende som var ledord under utbildningen.

Under kursen fick jag och de andra deltagarna kännedom om våra styrkor och svagheter i rollen som ledare. Vi fick också möjlighet att utveckla dessa delar för att uppnå ett mer framgångsrikt ledarskap. Personligen innebar veckan att jag fick en stor insyn i hur andra ser på mig som chef och hur jag kan få ett antal individer att förvandlas till en högpresterande grupp. Kursen har också varit viktig för mig på det privata planet, något jag ser som en stor bonus.

Det hade inte varit möjligt för mig att utvecklas så pass mycket utan de skickliga kursledarna som jag under veckan fick stort förtroende för. Jag kan därför varmt rekommendera kursen för alla som vill uppnå en bättre självkännedom och på samma gång bli en mer framgångsrik chef.

Har du funderingar på att gå en ledarskapsutbildning? Då vill jag rekommendera UGL. En kurs där du kan utvecklas tillsammans med andra chefer och ledare. Den vecka jag var med om är en vecka jag borde gjort för länge sedan. Stå där första dagen med nya personer man inte visste ett dugg om för att på femte dagen vara så sammansvetsad i gruppen att det kändes mycket tråkigt att lämna. Att kliva ur sin ”komfortzon” tillsammans med duktiga handledare och gruppens medlemmar var en resa jag aldrig glömmer. Handledare som genom sin närvaro fick mig att agera och se sidor hos mig själv som jag inte visste fanns. Teori och praktik är väl genomtänkt. Uppgifter och övningar som vi läste utifrån vår egen kontext blev övningar som vi lärde oss mycket genom. Ska du satsa på ledarskap så ska du satsa på UGL-kursen! Du ångrar dig inte. Lämna datorn och mobilen hemma och ägna dig en vecka åt dig själv och ditt ledarskap.