Att leda ett team

För dig/er som vill få en grundläggande överblick i teorier om ledarskap, gruppers utveckling och verktyg för att kunna leda. En introduktion i ämnet ledarskap.
Läs mer

UL Utvecklande Ledarskap

En utbildning där du får syn på och kan utveckla de beteenden som är mest gynnsamma både för individer och organisationen.
Läs mer

UGL 

Utveckling grupp och ledare är en heltäckande ledarskaps-utbildning som utvecklar dig som ledare för alltid. Kursen ger ökad självinsikt och stor förståelse för grupprocesser.
Läs mer

Företagsanpassad ledarskaps-utbildning

Utveckla alla chefer på företaget i ett gemensamt program anpassat efter era behov.
Läs mer

Handledning

Chefsjobbet är ofta ensamt och utmanande känslomässigt. Vi erbjuder samtal som stärker dig i ledarrollen. Passar också dig som har gått UGL och vill få fortsatt utveckling.
Läs mer

Konflikter och kommunikation

Förstå hur och varför konflikter uppstår. Lär dig att ta tag i och hantera konflikter. Lär dig kommunicera tydligt och klart.
Läs merUGL

Öppna UGL-kurser

UGL, Utveckling Grupp och Ledare är en utbildning för dig som är chef eller medarbetare. UGL är för dig som vill förstå mer om dig själv och om hur vi människor fungerar tillsammans i grupp.

UGL kommer ursprungligen från Försvarshögskolan. Kursen är den mest populära och välkända ledarskapsutbildningen i Sverige. UGL ger en ovärderlig grund att stå på för att kunna fungera i arbetsgruppen och för att kunna leda andra. På en UGL-kurs ökar du din självkännedom, får förståelse för andra människor och vad som krävs för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt tillsammans med andra. Den bästa ledarskapsutveckling i Stockholm du kan få enligt de flesta som gått kursen. Läs mer…

Hur går kursen till? Kursen omfattar ca 48 timmars utbildning under fem intensiva dagar. På utbildningen får deltagarna uppleva vad som händer i gruppen samtidigt som teori och reflektion varvas. Det är detta som gör kursen unik och förståelsen så stark. Så här beskriver Försvarshögskolan UGL: Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. Det är det fem dagar långa upplevelsebaserade kursupplägget som gör att denna ledarskapsutbildning i Stockholm skiljer sig från övriga ledarskapsutbildningar och blir så intressant.

Vem håller i kursen? Teamout arrangerar och genomför kursen UGL. Kursen genomförs av två UGL-handledare. Teamout samarbetar med handledare som har hög kompetens, lång erfarenhet och ett gediget intresse för människor och utveckling.

Ann Falkén har arbetat inom finanssektorn och har flerårig chefserfarenhet. På Teamout har Ann huvudansvaret för UGL. Ann är förutom UGL-handledare även certifierad handledare i GDQ, Group Development Questionnaire, ett verktyg som används vid mätning och utveckling av grupper. Ann har även utbildning i KBT, Kognitiv Beteende Terapi, konflikthantering och kommunikation.

Jarl Silfverberg har bland annat en universitetsexamen i beteendevetenskap. Han är vidareutbildad vid Försvarsmakten inom områdena psykologi och ledarskap. Jarl är handledare i gruppdynamik, samt handleder på alla nivåer av UGL, dvs även fortsättnings- och handledarutbildning för UGL. Förutom detta är Jarl även utbildad inom krishantering, personlighetsdiagnostik och testning och har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team lednings- och grupputveckling.

Vad kostar det? Priset på 26 000 kr ex moms inkluderar mat och logi måndag till och med fredag.

Var håller vi till? Skeviks Gård är en kursgård i fantastisk skärgårdsmiljö. Här får vi tillgång till ett eget hus med anor från 1700-talet. Det faktum att vi får vara för oss själva bidrar till helhetsupplevelsen av kursen. De fina promenadstråken runt området använder vi flitigt och den goda maten som är närproducerad gör vistelsen här till en ren njutning.

Försvarshögskolan som garant Försvarshögskolan har strikta regler för genomförandet av en UGL utbildning som vi på Teamout följer. Detta innebär att kursen i ledarskapsutveckling och UGL håller den nivå som Försvarshögskolan har som krav och att du som genomgått vår ledarskapsutbildning i Stockholm också har befogenhet att gå de vidareutbildningar som finns inom UGL.

Varför gå UGL hos Teamout? Vår målsättning är att nå bästa möjliga kvalitet. UGL innebär för många en stark upplevelse av personlig utveckling och vi vill att våra deltagare ska få ut så mycket som möjligt av veckan. Vi samarbetar med mycket erfarna handledare som kan förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt och förklara den process som sker i gruppen.

Boka UGL-kurs


Om att integrera UGL i ett organisatoriskt sammanhang

Uppnå stora framgångar genom att integrera UGL-konceptet i organisationen. Resultatet blir en trygg och mogen organisation som kan klara de svåra utmaningar vår komplexa föränderliga värld ställer oss inför idag. Som ett exempel på hur detta kan gå till och vad UGL kan leda till i ett organisatoriskt perspektiv kan du här ta del av hur bostadsbolaget Gårdstensbostäder AB agerade. Resultatet är ett bostadsområde som blir först att lämna listan över utsatta områden i Sverige.

Läs mer…

Bakgrund
Gårdsten var i slutet av 1990-talet ett nedslitet och kriminellt svårt belastat bostadsområde i norra Göteborg. Bostadsbolagen hade hög omsättning av hyresgäster, många outhyrda lägenheter och hög kriminalitet. Den finansiella såväl som den sociala situationen var på brant utförsbacke.

Åtgärder
Ett antal radikala beslut fattades av dåvarande koncernledning i bildandet av Gårdstensbostäder. Bl.a skulle organisationen gå från att vara en reaktiv till en proaktiv fastighetsförvaltning. En nytillsatt VD beslöt att göra en satsning på personalutveckling och värderingsarbete. Denna satsning kom att bestå i att utbilda samtlig personal i UGL för att nå gemensamt språk att prata om relationer, bemötande och förhållningssätt baserat på en gemensam värdegrund, såväl avseende hyresgäster som renovering och teknisk utveckling och förvaltning. Samtlig personal har alltsedan 2000-talets början också haft ett flertal årliga teamutvecklingsdagar för att vidmakthålla uppnådda förhållningssätt samt inskola ny personal. Vidare så har hyresgäster engagerats i/för bolaget. Samtliga ordinarie ledamöter är hyresgäster hos bolaget.

Resultat
Resultatet av dessa åtgärder är att området idag är välmående med låg kriminalitet, med samtliga bostäder uthyrda, låg omflyttning av hyresgäster samt att hus och omgivningar är attraktiva. Gårdsten kommer som första bostadsbolag lämna listan över utsatta områden i Sverige.

I broschyren Gårdsten i ledning kan du läsa om hur det gick till och hur UGL kan förändra din organisation: Gårdsten i ledning

Kontakta oss för offert.

Offertförfrågan

UGL-kurser 2018, 2019
 • 9 – 13 april – fullbokad
 • 28 maj – 1 juni – fullbokad
 • 3 – 7 sep- fullbokad
 • 1 – 5  okt – fullbokad
 • 19 – 23 nov – fullbokad
 • 10 – 14  dec – fullbokad
 • 4 – 8 feb – fler än 3 platser
 • 11 – 15 mars – fler än 3 platser
 • 8 – 12 april – fler än 3 platser
 • 13 – 17 maj – fler än 3 platser
 • 2 – 6 sep – fler än 3 platser
 • 30 sep – 4 okt – fler än 3 platser
 • 14- 18 okt – fler än 3 platser
 • 18 – 22 nov – fler än 3 platser
 • 9 – 13 dec – fler än 3 platser
Boka UGL-kurs
UGL

Offertförfrågan

Öppna UL-kurser

UL, Utvecklande Ledarskap är en kurs där du får konkreta mål att jobba mot i ditt eget ledarskap. Kursen utgår från ett bedömningsformulär som inventerar dina aktuella ledarbeteenden och du får genom kursen en chans att utveckla de beteenden som enligt forskning har störst effekt både på organisationens resultat och individens utveckling. Läs mer…

Boka UL-kurs
UL-kurser 2018
 • jan – mar
 • maj – jun
Boka UL-kurs
ul_logga
Att leda ett team

Vill du lära dig om dig själv, hur grupper utvecklas och få en djup förståelse för gruppprocesser och ledarskap ska du gå en UGL-utbildning, läs mer här… 

Är du mer ute efter en introduktion med den teoretiska delen och de verktyg du kan använda för att på bästa sätt utveckla och leda ditt team är detta ett alternativ. Programmet ger en förståelse för hur gruppdynamik påverkar gruppmedlemmar och vad du kan göra som ledare för att du ska nå en gynnsam utveckling för din grupp. Välj mellan en halv- eller heldag som du med fördel kan ha tillsammans med dina medarbetare. En större förståelse för processer inom gruppen normaliserar skeenden som gruppmedlemmar annars kanske skyller sig själva eller varandra för.

Vi lägger upp dagen med både teori blandat med några praktiska övningar. Du får med dig användbara verktyg. Kontakta oss för mer information eller offert.Företagsanpassad ledarskapsutbildning

Vill ni att alla chefer på företaget pratar samma språk när det gäller ledarskap? Vad är viktigt att ni har gemensam syn kring för att ni på bästa sätt ska klara av ert uppdrag, sträva mot er vision och nå era mål?

Istället för att låta alla chefer utbilda sig på var sitt håll, gå en gemensam utbildning som vi tillsammans tar fram anpassad efter era behov.

Lägg fokus där ni har störst behov. Ni kanske vill fördjupa er i kommunikation, värderingar, feedback eller konflikthantering? Eller har ni större intresse av att få förståelse för gruppers utveckling och personlig utveckling?

Att utgå från en gemensam plattform, där värderingar och förväntningar kring ledarskapet i organisationen är satta ger en bra grund för ett sunt klimat som gynnar alla anställda. Fråga gärna oss om råd.

Kontakta oss för mer information eller skicka en offertförfrågan.Konflikter och kommunikation

Utveckla din förmåga att hantera egna och andras konflikter. Lär dig kommunicera tydligt och klart.

Konflikt uppstår vanligen på grund av missförstånd eller oförmåga att se andras perspektiv. Konflikter är oundvikliga och också nödvändiga för utveckling. Bra konflikthantering ger en positiv utveckling för båda parter. Det är lättare att hantera konflikter tidigt när de uppstår. Går det längre tid innan vi hanterar konflikten blir det mer känslor inblandade och vi kan behöva hjälp att se klart vad det är för behov som ligger bakom.

Rätt kommunikation är nyckeln till god konflikthantering. Vi uppfattas som tydliga och klara när vi uttrycker vad vi upplever och hur det påverkar oss. En samtalsmodell där vi kan uttrycka oss i termer av vad vi observerar, känner, behöver och önskar är framgångsrik i konflikthantering. Aktiv lyssning är en annan effektiv metod där vi lyssnar för att förstå vilka känslor och behov motparten sitter med.

Vi kommer till er arbetsplats eller håller en utbildningsdag på valfri kursgård. Kontakta oss för mer information eller skicka en offertförfrågan.


Handledning

Har du gått en av våra utbildningar och vill hålla kvar vid, kunna applicera det du lärt dig och kanske utvecklas vidare? Eller har du generellt behov av stöd och vägledning i ditt chefsskap. Då är handledning sannolikt det bästa för dig. För att sätta upp utvecklingsmål, för att komma förbi eventuella hinder och för att hitta vägar att nå dina mål är coachande samtal mycket givande.

Kontakta oss för mer information och priser.Har du funderingar på att gå en ledarskapsutbildning? Då vill jag rekommendera UGL. En kurs där du kan utvecklas tillsammans med andra chefer och ledare. Den vecka jag var med om är en vecka jag borde gjort för länge sedan. Stå där första dagen med nya personer man inte visste ett dugg om för att på femte dagen vara så sammansvetsad i gruppen att det kändes mycket tråkigt att lämna. Att kliva ur sin ”komfortzon” tillsammans med duktiga handledare och gruppens medlemmar var en resa jag aldrig glömmer. Handledare som genom sin närvaro fick mig att agera och se sidor hos mig själv som jag inte visste fanns. Teori och praktik är väl genomtänkt. Uppgifter och övningar som vi läste utifrån vår egen kontext blev övningar som vi lärde oss mycket genom. Ska du satsa på ledarskap så ska du satsa på UGL-kursen! Du ångrar dig inte. Lämna datorn och mobilen hemma och ägna dig en vecka åt dig själv och ditt ledarskap.

Har du funderat på att gå UGL? Tveka inte! Boka redan idag, du kommer inte att ångra dig! Oerhört lärorikt, både privat och i yrkeslivet. Högsta betyg och mina varmaste rekommendationer!

UGL-veckan var mycket intensiv och inte alls som jag förväntat mig. Jag känner stor tacksamhet till alla som deltog i min grupp och till Ann och Kenneth som ledde oss fram genom veckan.

UGL är en resa i personlig utveckling och gruppdynamik. Det är oerhört fascinerade att slå samman en grupp med helt främmande människor och få en sådan gruppdynamik och utveckling på så kort tid, magiskt! Jag har fått nya verktyg att leda min personal på ett bättre och tydligare sätt, det är jag oerhört tacksam för.

Jag kan varmt rekommendera alla chefer och ledare att gå en UGL-kurs.