Kerstin sv 2

Chefshandledning, Coaching, Försäljning

Kerstin Holm har gedigen erfarenhet som HR-chef, närmast från Sherwin Williams Sweden AB. Hon har även erfarenhet som konsult inom outplacement, kompetensutveckling och rekrytering samt ideellt arbete. Kerstin har utbildning bl. a. inom ledarskap och organisation, coaching och KBT.

Kerstin upplevs som en god lyssnare med mycket engagemang och ser människor med stor ödmjukhet och respekt.

Email: hrconsultingoaxen@gmail.com