UGL utveckling grupp och ledare

Hur går kursen till? Kursen omfattar ca 48 timmars utbildning under fem intensiva dagar. På utbildningen får deltagarna uppleva vad som händer i gruppen samtidigt som teori och reflektion varvas. Det är detta som gör kursen unik och förståelsen så stark. Den process som gruppen går igenom under veckan ger förståelse och lärdom som är direkt användbar i arbetslivet och privat.

Vem håller i kursen?Ann Falkén har arbetat inom finanssektorn och har flerårig chefserfarenhet. Ann är förutom UGL-handledare även certifierad handledare i GDQ, ett verktyg som hjälper grupper att komma vidare i sin utveckling. Ann har även utbildning i konflikthantering och kommunikation. Jim Österlund har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team- lednings- och grupputveckling. Jim är licensierad i bland annat Team Skills, beslutskraft och SDI, Strenght Deployment Inventory. Tidigare har han arbetat med försäljning samt som personalledare och företagsledare inom olika organisationer. Jim har ca 10 års erfarenhet av UGL-handledning.

Vad kostar det? Priset på 25 000 kr ex moms inkluderar mat och logi måndag till och med fredag.

Var håller vi till? Skeviks Gård är en kursgård i fantastisk skärgårdsmiljö. Här får vi tillgång till ett eget hus med anor från 1700-talet. Det faktum att vi får vara för oss själva bidrar till helhetsupplevelsen av kursen. De fina promenadstråken runt området använder vi flitigt och den goda maten som är närproducerad gör vistelsen här till en ren njutning.


UGL
Kostnadsfri offert

Telefon: 08 – 717 76 00
E-post: bokning@teamout.se


Boka UGL
Referenser

UGL-utbildningen har för mig betytt att jag har funnit en styrka i mig själv, en tro på mig själv, en insikt om mig själv. Detta tillsammans har inneburit att jag har blivit mer trygg i mitt ledarskap.
Veckan har också inneburit att jag fått insikt och kunskap om grupprocesser.

Att träffa andra för mig okända människor och få utvecklas tillsammans samt förmånen att få ha så kunniga och stabila  handledare gör att jag varmt  rekommenderar denna utbildning!