Tillpassandet

Tillpassandet

I relationens strömvirvel kan du fångas in, undrar om du finns för dig själv eller för den andre kanske det är så att i tillpassandet så är det snålheten till dig själv som gör att du själv upphör.

Läs mer
Projektioner och speglingar

Projektioner och speglingar

I vilken mån är jag den jag är? I varje stund svarar jag med speglingar av den andre. Hur mycket är genuint jag eller är mina speglingar just vad jag tror är jag, i relation med dig. Att få Spegla…

Läs mer
Begränsningar

Begränsningar

Skam är tärande och förtärande. Stänger in min kraft och upptäckarlust. Kväver livslusten. Gör mig snål mot människorna och livet. Reducerar min skuld för skammen. Blir till skuld för skammen.      

Läs mer
En människas tillblivelse

En människas tillblivelse

När vet jag någonting, säkert vet någonting om någonting? Är det inte så att det bara är prediktioner om det kommande, ett kommande jag inte vet något om! Bara gensagor om ett tänkt någonting. Så vad återstår då? Ett intet!…

Läs mer
Vårt liv-mitt liv

Vårt liv-mitt liv

Den enda skyldigheten vi har i livet är att leva vårt liv så fullt ut det går. Det enda krav som kan ställas på livet är att ta det nära. Inte ångra, inte bortförklara utan hedra livet och dig själv…

Läs mer
Och livet går vidare

Och livet går vidare

Jag var på Kivik i dag, på arboretet och tittade på våren, på alla träden, på de blommande Magnoliorna, på markens alla gröna växter, på det silande gröna ljuset från höga träd som bar ljuset, till oss varelser på jorden…

Läs mer
Beständigheten

Beständigheten

Och så byggde jag min livssyn på att allt är beständigt även om jag rent intellektuellt visste att motsatsen var det som fanns. I den tron gick jag min väg framåt till stunden kom och blicken klarnade. När min och…

Läs mer
Säkerhet

Säkerhet

Jag kan inte skapa mig säkerhet i livet genom att kontrollera fram den. Jag kan inte finna säkerhet i kärleken genom att bevaka den. Jag kan inte ge mig trygghet genom kontroll av allt som kan hota. Jag kan bara…

Läs mer