Ledarskapets svårigheter

Ledarskapets svårigheter

Ledarskap är bland annat att hantera rädsla och ångest! Den egna rädslan och ångesten, medarbetares rädsla och ångest, organisationens rädsla och ångest manifesterad i den högre ledningens egna rädsla och ångest. Allt behöver härbärgeras och bearbetas. Att inte vara i…

Läs mer
Komma hem

Komma hem

Det gäller att komma hem i livet, hem till sig själv. Inte komma till karriär eller till något särskilt utan till sig själv, till sin inre frid. Frid kommer när livets ävlan stillat sig till ro och du kan sluta…

Läs mer
Ensamhet

Ensamhet

Om du inte kan finna din inre frid, din kärlek till dig själv, kommer kärleken till andra människor vara endast yttre sken och utan djup. Din ensamhet till dig själv allteftersom livet fortskrider ökar. Behovet att fylla det med någonting…

Läs mer
Rädsla

Rädsla

Rädsla är din fantasi om din oförmåga att hantera situationen. Ångest följer av att du inte prövar din rädsla i det verkliga livet. Fantasier dominerar dig då. Inte sanna utfall av att du prövat på utan fantasier om fantasier. Av…

Läs mer
Låt livet ta tid

Låt livet ta tid

Låt livet ta tid! Tid är inte tid ifrån något, tid är tid till. Det hela handlar om val. Om tid är en ändlig resurs eller en resurs utan slut i ditt liv så följer två förhållningssätt eller val. Ja…

Läs mer
Min sanning

Min sanning

Var finns min sanning? I alla mina medvetna och omedvetna erfarenheter vilka stöpts om och koncentrerats av nuets omedelbarhet. Att komma förbi minnets omvandlingar är att komma till essensen av liv, att finna sig själv. I den stilla gryningen i…

Läs mer
Sök efter djupet i mysterierna

Sök efter djupet i mysterierna

Under eftermiddagen mötte jag tystnaden och stillheten, det jag trodde skulle ske. I Lidingö lilla kyrka uppfördes ett antal vackra orgelkonserter idag om 45 minuter vardera. Mestadels Bach och Bellman som grund för och över närvaro kring meditation om livet…

Läs mer
En dag i stillhet och begrundan

En dag i stillhet och begrundan

En dag i stillhet och begrundan (nedtecknad alla helgon helgen 2019) En förlust och saknaden efter denna förblir en förlust om du inte lär av den. Lärandet är att förbinda då-et med nu-et. Att förbinda dessa två tidstorheter är som att…

Läs mer