Beständigheten

Beständigheten

Och så byggde jag min livssyn på att allt är beständigt även om jag rent intellektuellt visste att motsatsen var det som fanns. I den tron gick jag min väg framåt till stunden kom och blicken klarnade. När min och…

Läs mer
Säkerhet

Säkerhet

Jag kan inte skapa mig säkerhet i livet genom att kontrollera fram den. Jag kan inte finna säkerhet i kärleken genom att bevaka den. Jag kan inte ge mig trygghet genom kontroll av allt som kan hota. Jag kan bara…

Läs mer