Tillpassandet

Tillpassandet

I relationens strömvirvel kan du fångas in, undrar om du finns för dig själv eller för den andre kanske det är så att i tillpassandet så är det snålheten till dig själv som gör att du själv upphör.

Läs mer