Vägen till hjärtat

Vägen till hjärtat

Det går en kungsväg till människors hjärtan, en väg med många hållplatser att stanna vid, att noga utforska. Den första hållplatsen är att vara välkommen, vara välkommen till livets alla möjligheter. Den andra är hållplatsen att vara sedd, inte för…

Läs mer
Hjärta fyllt av ljus

Hjärta fyllt av ljus

Ett tickande hjärta, ett slående hjärta kan vara fyllt av kärlek, eller av dess motsats.   Att erövra sig själv, gör ditt hjärta fyllt av ljus, för människorna runt dig och dig själv!

Läs mer