Våra vänner? Eller är du någon som kan vara vän?

Vad gör vi med våra djur. Är de medel eller mål för oss. Det är så att djuren aldrig får bli medel för oss. Djuren finns för sig själva, bara för sig själva.