Rädsla

Rädsla

Rädsla är din fantasi om din oförmåga att hantera situationen. Ångest följer av att du inte prövar din rädsla i det verkliga livet. Fantasier dominerar dig då. Inte sanna utfall av att du prövat på utan fantasier om fantasier. Av…

Läs mer
Låt livet ta tid

Låt livet ta tid

Låt livet ta tid! Tid är inte tid ifrån något, tid är tid till. Det hela handlar om val. Om tid är en ändlig resurs eller en resurs utan slut i ditt liv så följer två förhållningssätt eller val. Ja…

Läs mer
Min sanning

Min sanning

Var finns min sanning? I alla mina medvetna och omedvetna erfarenheter vilka stöpts om och koncentrerats av nuets omedelbarhet. Att komma förbi minnets omvandlingar är att komma till essensen av liv, att finna sig själv. I den stilla gryningen i…

Läs mer
Sök efter djupet i mysterierna

Sök efter djupet i mysterierna

Under eftermiddagen mötte jag tystnaden och stillheten, det jag trodde skulle ske. I Lidingö lilla kyrka uppfördes ett antal vackra orgelkonserter idag om 45 minuter vardera. Mestadels Bach och Bellman som grund för och över närvaro kring meditation om livet…

Läs mer
En dag i stillhet och begrundan

En dag i stillhet och begrundan

En dag i stillhet och begrundan (nedtecknad alla helgon helgen 2019) En förlust och saknaden efter denna förblir en förlust om du inte lär av den. Lärandet är att förbinda då-et med nu-et. Att förbinda dessa två tidstorheter är som att…

Läs mer
Bli den du är avsedd att vara

Bli den du är avsedd att vara

Livet ät skört och starkt samtidigt. Men kort, spola det inte bort på meningslösheter och tidsfördriv. Ett sådant tidsfördriv är att fortsätta i en relation som inte ger dig det du trodde den skulle eller ett arbete som dränerar din…

Läs mer
Känna något

Känna något

Hur når du dina känslor? Vet du när och att du känner och blir berörd, på djupet, på djupet? Kanske en oviktig eller oriktig fråga men följande har jag hört uttalas från människa till människa: ”du känner fel!” Det går…

Läs mer
Andra människor, min spegel

Andra människor, min spegel

När jag ger mig in i en grupp så aktiveras alla mina tidigare minnen av relationer. Andra individer eller den aktuella gruppen blir en spegel där dessa minnen åter-reflekteras till mig. Således aktiveras alla utfall, framgångar såväl som motgångar i…

Läs mer