Och så byggde jag min livssyn på att allt är beständigt även om jag rent intellektuellt visste att motsatsen var det som fanns.

I den tron gick jag min väg framåt till stunden kom och blicken klarnade. När min och allas frihet beskars av närvaron av ett virus så litet i denna stora värld.

Plötsligt upplöstes beständigheten och i dess ställe kom alla osäkerheter och o-planerbara händelser som skall bli de nya insignierna i framtiden.

Så välkommen till o-beständigheten i detta nya år. Det är nu vi lär oss