Livet ät skört och starkt samtidigt. Men kort, spola det inte bort på meningslösheter och tidsfördriv. Ett sådant tidsfördriv är att fortsätta i en relation som inte ger dig det du trodde den skulle eller ett arbete som dränerar din energi. Samveten, trött oförmåga att ta tjuren vid hornen och svinga sig upp från destruktiva relationer håller dig kvar och du blir tröttare och till slut kanske oförmögen att göra något åt dig. Så bättre att offra relationen och inleda en relation med dig själv, sann mot dina behov och känslor innan trötthetens våta filt kväver dig. Ett kreativt liv är glädje men också sorgsamt och omgestaltande, hellre det än att inte gestalta sig själv. Lev på nerven eller den vassa eggen

Bli den du är avsedd att vara!