Att vara sig själv,

Eller, för att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv

 Självkännedom är den främsta tillgången för dig då du skall samverka med eller leda andra. Självkännedom gör att du inte går vilse i dina egna behov, tolkningar eller själsliga krokigheter. Dessa, behov, tolkningar eller själsliga krokigheter som kommer sig av livserfarenheterna vilka ligger som filter mellan dig och den omgivande verkligheten och som verkligheten, eller det du tror är verkligheten, upplevs igenom.

Tolkningar är ett gift som gör den rena upplevelsen oklar eller suddig. Din största begränsning är dina tolkningar som blir sanningar för dig. Dessa reagerar du på. Och så omvandlas tolkningen till sanning. Och då leder du din bild av vad som är och inte den tolkningsfria verkligheten som sådan.