Det är bra träning att släppa

taget om det som snärjer.

Det är bra träning i att bli självständig,

att inte springa efter för att ställa tillrätta.

Det är bra träning att välja väg,

att se vägen utan dimmor.

Det är bra träning att stå på egna ben,

att inte stå och gå annans väg.

Det är bra träning att inte bli beroende,

att inte bli med-beroende.

Det är bra träning att bli rik i kärlek,

kärlek till sig själv, inte underkasta sig.

Det är bra träning att älska utan beroenden och hot,

bara vara i detta nu. I denna stund utan att bli äten av andras behov!

 

Var här, var här nu

med dig själv!