Tårar

Tårar

De tårar som trillar på din kind, faller till markens mörker runt dig, är som silver, blänker och glimmar, är livet i sig, som visar att du lever fullt och du är nära dina känslor, är nära dig själv.

Läs mer
Ditt hjärta

Ditt hjärta

Ditt hjärta är stort som ett hus, med rum för alla, för dem du möter finns plats att finnas på. Om det behövs bygger du nya rum, med öppna dörrar så att alla är välkomna. Om det stängs in och…

Läs mer
Bra träning

Bra träning

Det är bra träning att släppa taget om det som snärjer. Det är bra träning i att bli självständig, att inte springa efter för att ställa tillrätta. Det är bra träning att välja väg, att se vägen utan dimmor. Det…

Läs mer
Vägen till hjärtat

Vägen till hjärtat

Det går en kungsväg till människors hjärtan, en väg med många hållplatser att stanna vid, att noga utforska. Den första hållplatsen är att vara välkommen, vara välkommen till livets alla möjligheter. Den andra är hållplatsen att vara sedd, inte för…

Läs mer
Hjärta fyllt av ljus

Hjärta fyllt av ljus

Ett tickande hjärta, ett slående hjärta kan vara fyllt av kärlek, eller av dess motsats.   Att erövra sig själv, gör ditt hjärta fyllt av ljus, för människorna runt dig och dig själv!

Läs mer
Rädslan och du

Rädslan och du

Rädsla hindrar mig från att oförväget ta tag i sådant som jag finner skrämmande. Rädslan gör mig ofri, jag väljer att titta på andra och andras tyckanden och uppfattningar, istället för att kolla på mig själv och vad jag vill.…

Läs mer
Det outsagda

Det outsagda

Det outsagda behöver sägas. Behöver inte ta den platsen som bara blir större om det inte sägs, fyller sinnet och hjärtat med sådant som inte är frukt utan sinnets förruttnelse. Som gnager sig fast i dig, som måste bäras och…

Läs mer
Tillpassandet

Tillpassandet

I relationens strömvirvel kan du fångas in, undrar om du finns för dig själv eller för den andre kanske det är så att i tillpassandet så är det snålheten till dig själv som gör att du själv upphör.

Läs mer