Åhh vad hon spelar övertygande, Scarlet Johnsson i ”Marriage Story”. Som hennes förvirrade man ser du Adam Driver. Allt i kärleks och skiljsmässodramat ”Marriage story”.

Så vad kan läras av denna film, förutom njutningen av att se en välspelad och välgjord film?

Kärlekens skörhet kan bara bevaras om beröringen paret emellan är fingertoppslätt. Att inte bli sedd eller hörd även om alla yttre tecken på att höras och ses finns där. Men, alla bekräftelser och bekräftanden till trots, om de inte fylls med handling, blir bara ord. Och då är beröringen hård och onära.

Filmen är också en bekräftelse på att våra tolkningar av verkligheten inte är verkligheten. Vi tolkar och detta blir till sanning som vi sedan agerar på. Om det då blir en kollision mellan tolkningar och viljor så blir avståndet mellan parterna långt.

Kryddas sedan anrättningen med jurister som ser mer till egen plånbok och inte till sina klienters väl så blir verkligheten bitter.

Men kärleken finns där. De kommer inte tillbaka till varandra men livet blir uthärdligt igen om än med bittra minnen och om ett förr som skulle kunna ha utvecklats annorlunda med en större medvetenhet om sig själv för att verkligen kunna mötas.