En smula bröd,

är jättelik i en gråsparvs liv,

livet blir rikt ånyo

om du får en smula bröd i livet,

från den själsliga rikedomen i dig.