Jag har länge älskat dig,

men inte förmått att nå fram.

Det passerande livets brus ställde sig i vägen,

Jag förmådde mig inte att lämna världens lockrop,

Så trodde jag

kärleken kommer sedan.

Nu när livets ljus skymmer

Ser jag vad som är viktigt,

Bara kärleken.