Svaret är förstås, det går inte alls! Inte utan en massa medvetenhet om sig själv och val kring att svara, somligt är omöjligt att svara på. Därför att ett svar omedelbart skulle leda till att mina tolkningar kring vad den andre yttrade på en gång skulle påverka min nästa utsaga, och den andres nästa utsaga osv. Så skulle samtalet kunna fortgå utan att någon av oss skulle förstå att vi bara pratar tolkningar.

Är då en fråga omöjlig att ställa? Frågan som sådan kommer från mig och avspeglar mitt och inte ditt inre och dess behov. Detta går inte att inte påverka. Så fort vi kommunicerar påverkar vi! Vår blotta närvaro är påverkan, men vi kan inte vara neutrala i våra frågor eller samtal, eller vår närvaro. Kommunicerar vi är påverkan på omgivningen massiv. Denna vår medvetenhet om detta och tidigare resonemang är vad vi kan ta till för att minska våra felkällor i kommunikationen.