Hur når du dina känslor? Vet du när och att du känner och blir berörd, på djupet, på djupet? Kanske en oviktig eller oriktig fråga men följande har jag hört uttalas från människa till människa: ”du känner fel!”

Det går ju inte att känna fel…? Eller?

Har du inte fått träna på att känna inåt och istället varit utifrånstyrd under ditt liv kommer du inte ha träff med dig själv på djupet. Så du måste förflytta dig från att vara styrd utifrån till att bli styrd innanför. När du är utifrånstyrd kommer ditt fokus hamna i att fundera och agera så att människor utanför dig gillar eller accepterar dig. Detta blir antagligen så för att du inte gillar eller för att du är rädd för att försvara dig själv. Då hänger också sinnet kvar i gamla minnen och outredda händelser.

Inre styrning är när du accepterar dig som du är och är integrerad i de sociala sammanhang du delar och vill vara del av. Flödet av liv genom ditt liv är enkelt och självklart.

Lär känna dina känslor, en del av det som bidrar till dina tolkningar både inåt som utåt.