Kategorisera inte människor.

Din medmänniska är större,

mycket större,

än dina tankar

om henne.

 

Hjärnan vill kategorisera,

ordna och gruppera och skapa tydliga mönster,

i alla intryck som kommer emot oss,

allt i överlevandets tjänst,

nyttigt men är samtidigt den grund för fördomar

som begränsar mötet mellan oss.

 

Se människan, lär känna henne.