Allt finns där. Hos människan. Hennes storhet som litenhet, det upphöjda perspektivet som den låga ondskan. I sökandet och i det kompromisslösa behovet av att ha rätt.

I detta skall vi andra, skall jag, navigera, min väg i livet. Vad är rätt och riktigt? Jag måste få min själ i samklang med värderingar som är utvecklande i samhället och människorna. Men vilka är dessa?

Bara konsten och kulturen ger inre frid. I en värld av motsägelser och strid behöver själen få verka i mig till gagn. Oavsett vad jag gör, konsumtion av kultur eller skapar kultur, det är i den skärningspunkten jag blir mänsklig för mig själv.

Att komma dit, ett liv.

Att leva verkligt tar ett liv. Autentiskt liv.

I kulturen definieras människan. I kulturen är jag, en del av ett sammanhang. Monopolisering av kultur eller delar därav är att beröva människan sitt sammanhang i tillvaron. Stympar livsutrymme och livsvilja.

Finn din själ i musik, litteratur, teater och konst. Se den storhet som ligger i finnandet av sig själv i sammanhanget.

Två tända ljus i fönstret, lyser i ut i natten, ut i mörkret. Att överskrida livets begränsningar sker bara i kulturen.