Låt livet ta tid! Tid är inte tid ifrån något, tid är tid till. Det hela handlar om val. Om tid är en ändlig resurs eller en resurs utan slut i ditt liv så följer två förhållningssätt eller val. Ja det går alltid att hävda att livet som sådant har ett slut. Så är det faktiskt, men jag resonerar så att om jag tänker att jag måste hinna en massa på lilla tiden till förfogande så kommer mitt liv vara begränsande för mig. Så det är vad som händer inne i mitt sinne och mitt förhållande till livet.

 

Utan döden vore livet meningslöst. Om det fanns oändligt med dagar och tid framför så fanns ingen mening att göra något, det kan ju alltid att göra det i morgon, eller kommande år. Eller… Att förena dessa båda ståndpunkter är vår existens´ utmaning. Också vår möjlighet med fördragsamhet med livets korthet. Välj din tid, som tid ifrån, eller tid till!