Ledarskap är bland annat att hantera rädsla och ångest! Den egna rädslan och ångesten, medarbetares rädsla och ångest, organisationens rädsla och ångest manifesterad i den högre ledningens egna rädsla och ångest. Allt behöver härbärgeras och bearbetas.

Att inte vara i kontakt med de egna känslorna lämnar också alla känslor från omgivningen obearbetade.

Att ”stå i och vara i” alla känslor som finns runt dig gör dig mänsklig och förhoppningsvis förmögen att hantera dessa känslor.

Det är ok att känna för människor, med människor, men inte som andra människor, då detta gör att du tar på dig alltför mycket känslomaterial och kanske drunknar i detta.

Stå stadigt i din egna tyngdpunkt. Och var inte rädd!