Livets mening, är?

Livets mening är livet! Inget annat och inget mindre.

Livets mening är livet.

Vi finns och genom vårt varande ger vi mening och innehåll till livet.

Det behöver inte vara mer komplicerat är så.

Genom våra handlingar överskrider vi livets gränser, och om dessa handlingar förminskar livet,

så minskar vår mening livet.

Om vi överskrider dessa gränser genom handlingar och gör livet rikare för andra så är det

ett gott liv och en god handling.

Detta kräver medvetenhet om vårt begränsade livs gränser.