Var finns min sanning? I alla mina medvetna och omedvetna erfarenheter vilka stöpts om och koncentrerats av nuets omedelbarhet. Att komma förbi minnets omvandlingar är att komma till essensen av liv, att finna sig själv.

I den stilla gryningen i novembermorgonen, när tystnaden ännu verkar och ger rum för tanken kan jag komma in och ner till det renaste i varandet,

När det första gryningsljusets solstrålar färgar horisontranden skall denna dag levas med allt sitt lärande.