Vi skapar minnen av varandra,

åt varandra,

du blir levande i mig

som jag i dig,

när vi möts

i djupen av våra hjärtan.