Ljuset bland skuggorna.

 

I det fördolda finns ljuset,

sök det,

låt det komma utan ansträngning

öppna tankar och själ

låt det komma dig nära.

 

Gå in och öppna

 

Går in i mig

för att möta den inre friden

med alla mina skröpligheter

som är alldeles underbara

när vi blir vänner.

 

Mötas utan måsten

 

 Hur vore det att bara finna dig

bortom det hav

av stimulanser

som möter oss stundligen