Ensamheten kommer när jag inte vågar eller tillåter mig att vara mig själv.

Rädslan för mig i mig föds när normen, den samhälleliga, slår ensamhetens klor i mig om hur man skall vara.

Men jag vill inte vara i den konformistiska världen om hur man skall vara. Jag vill vara original.

Men min rädsla har gjort att jag införlivar normer i mig. Normer som inte har med mig att göra. Då blir jag ensam inför mig själv.