Teamout

Vi tror på ett ledarskap och medarbetarskap som utgår från oss själva som människor. Genom att växa med självkännedom kan vi nå bättre resultat och ett större välmående.

Vår intention är att i varje möte vara äkta, trovärdiga och visa hög kvalitet.Ann Bergman

Ann Bergman

Ann är grundare och ägare av Teamout AB. Utöver UGL-utbildningar håller Ann i teamutveckling för arbetsgrupper samt chefshandledning.

För närvarande läser Ann till att bli diplomerad gestaltterapeut och har genomfört tre år av fyra på Gestaltakademin. Under sin utbildning tar Ann emot klienter i terapi .

Jarl Silfverberg

Jarl Silfverberg

Jarl är Teamouts seniora rådgivare med fördjupade kunskaper inom grupp och ledarskap. Teamout engagerar Jarl i kursverksamhet, främst UGL kurser och lagutveckling för grupper och organisationer. Jarl ger också stöd till chefer och ledning med enskilda samtal.

Jarl leder även samtal av existentiell natur kring livets frågor om mål och mening för det egna livets omfattning eller människans villkor med det egna livet.Vårt kontaktnät av konsulter har bred kompetens inom områden som beteendevetenskap, psykologi och ledarskap.

Besök oss här  på Österlen under sommaren: Antikt i Tommarp

Sagt om oss

UGL-kursen med Teamout var verkligen en både positiv och omvälvande upplevelse. Två bra och inkännande ledare bidrog till utveckling av gruppdynamik och såväl självinsikter som fördjupade kunskaper om hur grupper utvecklas. Både UGL-konceptet och ledningen från Jarl och Ann rekommenderas varmt.

 

 

 

Det var ett verkligt privilegium att få gå UGL-kursen med Ann och Jarl på Teamout och jag rekommenderar kursen till alla som vill lära sig mer om personlig utveckling och grupputveckling. Oavsett om du arbetar som chef eller inte så ger kursen möjlighet till djupa och bestående insikter, inte minst om självledarskap. Det är inte vilken kurs som helst, den är intensiv och delvis omtumlande men handledarna lotsar deltagarna genom veckan på ett mycket tryggt och professionellt sätt. Jag kommer att bära med mig lärdomarna från kursen under hela mitt arbetsliv.

 

 

UGL-kursen med Teamout gav mycket mer än jag förväntade mig. Jag lärde mig oerhört mycket om mig själv, ledarskap och grupputveckling, vilket jag idag har användning för med kunder, anställda och i flera sociala sammanhang. Det finns ett tydligt före och efter i mitt liv, och nu skickar jag mina anställda till Ann, i den mån jag kan. Dels känns det bra att jag som chef kan ge folk gåvan av detta före-och-efter, och dels ser jag vår grupp utvecklas på ett positivt sätt. Tack!

Jag kan varmt rekommendera att gå UGL med Ann och Jarl. Ett drygt år efter UGL kan jag konstatera att jag haft otroligt stor nytta av kursen. Vi har implementerat de verktyg och processer som jag lärde mig på kursen i mitt team och resultaten är enastående. UGL är den överlägset bästa ledarskapskurs jag gått, inget annat kommer i närheten.

 

 

Jag gick en UGL-utbildning för att utvecklas i min roll som ledare inom Räddningstjänsten. Så här i efterhand kan jag konstatera att det gett mig så mycket mer! Det är en utbildning där man får möjlighet att lära känna sig själv och verkligen känna på en grupps utveckling. Lärdomen jag tar med mig har jag nytta av i mitt arbete, i andra sociala sammanhang, och inte minst i min roll som förälder och del av en familj.
Att jag valde att gå kursen i Teamouts regi är jag verkligen nöjd över. Handledarna var oerhört kompetenta och hade en härlig känsla för när de behövde gå in och spetsa till diskussioner och när de kunde ”sitta lugnt” och låta gruppen hantera situationen själva. Detta ingav ett stort förtroende och gav gruppen den trygghet som behövdes för att våga släppa taget. Handledarna är en viktig del i denna utbildning men en minst lika viktig del är det egna engagemanget. Utbildning är verkligen krävande och min känsla är att ju mer man ger av sig själv ju mer får man ut tillbaka av utbildningen. Vill du gå en utbildning som verkligen gör skillnad, gå en UGL hos Teamout!

Jag har gått många utbildningar men ingenting kommer i närheten av den läroprocess som sker under en UGL-vecka. De farhågor jag hade om att det skulle vara ”militäriskt” kom på skam. Istället var det värden som öppenhet, äkthet och förtroende som var ledord under utbildningen.

Under kursen fick jag och de andra deltagarna kännedom om våra styrkor och svagheter i rollen som ledare. Vi fick också möjlighet att utveckla dessa delar för att uppnå ett mer framgångsrikt ledarskap. Personligen innebar veckan att jag fick en stor insyn i hur andra ser på mig som chef och hur jag kan få ett antal individer att förvandlas till en högpresterande grupp. Kursen har också varit viktig för mig på det privata planet, något jag ser som en stor bonus.

Det hade inte varit möjligt för mig att utvecklas så pass mycket utan de skickliga kursledarna som jag under veckan fick stort förtroende för. Jag kan därför varmt rekommendera kursen för alla som vill uppnå en bättre självkännedom och på samma gång bli en mer framgångsrik chef.

Har du funderingar på att gå en ledarskapsutbildning? Då vill jag rekommendera UGL. En kurs där du kan utvecklas tillsammans med andra chefer och ledare. Den vecka jag var med om är en vecka jag borde gjort för länge sedan. Stå där första dagen med nya personer man inte visste ett dugg om för att på femte dagen vara så sammansvetsad i gruppen att det kändes mycket tråkigt att lämna. Att kliva ur sin ”komfortzon” tillsammans med duktiga handledare och gruppens medlemmar var en resa jag aldrig glömmer. Handledare som genom sin närvaro fick mig att agera och se sidor hos mig själv som jag inte visste fanns. Teori och praktik är väl genomtänkt. Uppgifter och övningar som vi läste utifrån vår egen kontext blev övningar som vi lärde oss mycket genom. Ska du satsa på ledarskap så ska du satsa på UGL-kursen! Du ångrar dig inte. Lämna datorn och mobilen hemma och ägna dig en vecka åt dig själv och ditt ledarskap.

Har du funderat på att gå UGL? Tveka inte! Boka redan idag, du kommer inte att ångra dig! Oerhört lärorikt, både privat och i yrkeslivet. Högsta betyg och mina varmaste rekommendationer!

UGL är en resa i personlig utveckling och gruppdynamik. Det är oerhört fascinerade att slå samman en grupp med helt främmande människor och få en sådan gruppdynamik och utveckling på så kort tid, magiskt! Jag har fått nya verktyg att leda min personal på ett bättre och tydligare sätt, det är jag oerhört tacksam för.

Jag kan varmt rekommendera alla chefer och ledare att gå en UGL-kurs.

UGL-utbildningen har för mig betytt att jag har funnit en styrka i mig själv, en tro på mig själv, en insikt om mig själv. Detta tillsammans har inneburit att jag har blivit mer trygg i mitt ledarskap.
Veckan har också inneburit att jag fått insikt och kunskap om grupprocesser.

Att träffa andra för mig okända människor och få utvecklas tillsammans samt förmånen att få ha så kunniga och stabila  handledare gör att jag varmt  rekommenderar denna utbildning!

Arbeta hos oss

Handledning UGL, grupputveckling, ledarskapskonsult

Skicka ansökan med CV och personligt brev till
E-post: bokning@teamout.se

GDPR Policy

Vår policy för hantering och lagring av personuppgifter enligt EU’s integritets lagstiftning, förkortad GDPR. Genom att använda våra tjänster samtycker du till innehållet i denna policy.

DINA PERSONUPPGIFTER OCH PERSONUPPGIFTSANSVAR

Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkertförvar.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vad en personuppgift är:

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter sker när du

  • Anmäler dig till att delta i våra utbildningar och seminarier, och vid utvärdering och uppföljning av kurser och seminarier
  • Ingår ett samarbete med oss, t ex vid beställning av företagsintern utbildning eller coachning
  • Anmäler dig till att ta emot nyhetsbrev, erbjudanden eller annan digital kommunikation från oss
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss i övrigt

REGISTRERADE UPPGIFTER

När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen samt i vissa fall födelseår (vid deltagande i UGL, med syfte att lyckas skapa blandade grupper). Görs beställningar och anmälningar av företrädare för ett företag för anställds räkning registreras samma uppgifter för den anställde, och i dessa fall förutsätter vi att företrädaren har samtycke att lämna dessa personuppgifter.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER

När du via vår hemsida, per telefon eller brev anmäler dig till utbildningar och seminarier, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller ingår ett samarbete med oss avseende vårt utbildningsutbud, coachning och konsulttjänster, så blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda tjänster och produkter, och utgör en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag med bästa möjliga service och kvalitet.

Uppgifterna kan komma att användas av oss för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vid beställningar och anmälningar kan den information som sparas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen.

Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa våra instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter,

HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, genomföra kvalificering för deltagande i utbildningar, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Om du deltagit i våra öppna kurser och /eller coachning sparar vi personuppgifterna i 10 år.

Om du prenumererar på vårt Nyhetsbrev, erbjudanden och annan digital kommunikation från oss sparar vi dina uppgifter tills du avsäger dig din prenumeration.

Vid övriga samarbeten med oss sparas uppgifterna i 3 år efter senaste leverans och fakturering av tjänst eller produkt, om inte annat särskilt överenskommits.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter hos Teamout kan du vända dig till oss på:

  • E-post: bokning@teamout.se
  • Tel vxl: 08-18 35 91
  • Adress: c/o Ekskäret Klustret, Mäster Samuelsgatan 36, 7 tr, 111 57 Stockholm

 

DINA RÄTTIGHETER

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på vår webbplats eller vid kontakt direkt med oss.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Begäran ska lämnas skriftligen, inte per e-mail då begäran ska vara underskriven, till adress under ”kontakt” ovan.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du skriftligen begära ändring enligt ovan.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och även konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

SÄKERHET

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Vi har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Ansvarig
Ann Falkén, Teamout AB