Hero1

Teamout

Vi tror på ett ledarskap och medarbetarskap som utgår från oss själva som människor. Genom att växa med självkännedom kan vi nå bättre resultat och ett större välmående.

Vår intention är att i varje möte vara äkta, trovärdiga och visa hög kvalitet.Ann Bergman

Ann Bergman

Utbildning, Ledarutveckling, Teamutveckling, GDQ-analysVårt kontaktnät av konsulter har bred kompetens inom områden som beteendevetenskap, psykologi och ledarskap.

Sagt om oss

UGL-kursen med Teamout gav mycket mer än jag förväntade mig. Jag lärde mig oerhört mycket om mig själv, ledarskap och grupputveckling, vilket jag idag har användning för med kunder, anställda och i flera sociala sammanhang. Det finns ett tydligt före och efter i mitt liv, och nu skickar jag mina anställda till Ann, i den mån jag kan. Dels känns det bra att jag som chef kan ge folk gåvan av detta före-och-efter, och dels ser jag vår grupp utvecklas på ett positivt sätt. Tack!

Jag kan varmt rekommendera att gå UGL med Ann och Jarl. Ett drygt år efter UGL kan jag konstatera att jag haft otroligt stor nytta av kursen. Vi har implementerat de verktyg och processer som jag lärde mig på kursen i mitt team och resultaten är enastående. UGL är den överlägset bästa ledarskapskurs jag gått, inget annat kommer i närheten.

 

 

Jag gick en UGL-utbildning för att utvecklas i min roll som ledare inom Räddningstjänsten. Så här i efterhand kan jag konstatera att det gett mig så mycket mer! Det är en utbildning där man får möjlighet att lära känna sig själv och verkligen känna på en grupps utveckling. Lärdomen jag tar med mig har jag nytta av i mitt arbete, i andra sociala sammanhang, och inte minst i min roll som förälder och del av en familj.
Att jag valde att gå kursen i Teamouts regi är jag verkligen nöjd över. Ann och Fredrik som var handledare för oss var oerhört kompetenta och hade en härlig känsla för när de behövde gå in och spetsa till diskussioner och när de kunde “sitta lugnt” och låta gruppen hantera situationen själva. Detta ingav ett stort förtroende och gav gruppen den trygghet som behövdes för att våga släppa taget. Handledarna är en viktig del i denna utbildning men en minst lika viktig del är det egna engagemanget. Utbildning är verkligen krävande och min känsla är att ju mer man ger av sig själv ju mer får man ut tillbaka av utbildningen. Vill du gå en utbildning som verkligen gör skillnad, gå en UGL hos Teamout!

Vår grupp har utvecklats oerhört sedan vi började med teamutveckling hos er. Efter att ha genomfört ett program med därtill tre uppföljningar kan vi nu se en stor förändring i gruppen. Vi har blivit effektivare och våra mötestider har halverats. Tack.

Jag vill tacka för fyra riktigt bra dagar ute hos er. Vi är väldigt nöjda och deltagarna hade bara lovord kring ert engagemang både under dagen och kring middag och frukost. Anders föreläsning var oerhört bra och kopplade an perfekt till utmaningarna.

Jag har gått många utbildningar men ingenting kommer i närheten av den läroprocess som sker under en UGL-vecka. De farhågor jag hade om att det skulle vara ”militäriskt” kom på skam. Istället var det värden som öppenhet, äkthet och förtroende som var ledord under utbildningen.

Under kursen fick jag och de andra deltagarna kännedom om våra styrkor och svagheter i rollen som ledare. Vi fick också möjlighet att utveckla dessa delar för att uppnå ett mer framgångsrikt ledarskap. Personligen innebar veckan att jag fick en stor insyn i hur andra ser på mig som chef och hur jag kan få ett antal individer att förvandlas till en högpresterande grupp. Kursen har också varit viktig för mig på det privata planet, något jag ser som en stor bonus.

Det hade inte varit möjligt för mig att utvecklas så pass mycket utan de skickliga kursledarna som jag under veckan fick stort förtroende för. Jag kan därför varmt rekommendera kursen för alla som vill uppnå en bättre självkännedom och på samma gång bli en mer framgångsrik chef.

Har du funderingar på att gå en ledarskapsutbildning? Då vill jag rekommendera UGL. En kurs där du kan utvecklas tillsammans med andra chefer och ledare. Den vecka jag var med om är en vecka jag borde gjort för länge sedan. Stå där första dagen med nya personer man inte visste ett dugg om för att på femte dagen vara så sammansvetsad i gruppen att det kändes mycket tråkigt att lämna. Att kliva ur sin ”komfortzon” tillsammans med duktiga handledare och gruppens medlemmar var en resa jag aldrig glömmer. Handledare som genom sin närvaro fick mig att agera och se sidor hos mig själv som jag inte visste fanns. Teori och praktik är väl genomtänkt. Uppgifter och övningar som vi läste utifrån vår egen kontext blev övningar som vi lärde oss mycket genom. Ska du satsa på ledarskap så ska du satsa på UGL-kursen! Du ångrar dig inte. Lämna datorn och mobilen hemma och ägna dig en vecka åt dig själv och ditt ledarskap.

Har du funderat på att gå UGL? Tveka inte! Boka redan idag, du kommer inte att ångra dig! Oerhört lärorikt, både privat och i yrkeslivet. Högsta betyg och mina varmaste rekommendationer!

UGL-veckan var mycket intensiv och inte alls som jag förväntat mig. Jag känner stor tacksamhet till alla som deltog i min grupp och till Ann och Kenneth som ledde oss fram genom veckan.

UGL är en resa i personlig utveckling och gruppdynamik. Det är oerhört fascinerade att slå samman en grupp med helt främmande människor och få en sådan gruppdynamik och utveckling på så kort tid, magiskt! Jag har fått nya verktyg att leda min personal på ett bättre och tydligare sätt, det är jag oerhört tacksam för.

Jag kan varmt rekommendera alla chefer och ledare att gå en UGL-kurs.

UGL-utbildningen har för mig betytt att jag har funnit en styrka i mig själv, en tro på mig själv, en insikt om mig själv. Detta tillsammans har inneburit att jag har blivit mer trygg i mitt ledarskap.
Veckan har också inneburit att jag fått insikt och kunskap om grupprocesser.

Att träffa andra för mig okända människor och få utvecklas tillsammans samt förmånen att få ha så kunniga och stabila  handledare gör att jag varmt  rekommenderar denna utbildning!

Arbeta hos oss

Handledning UGL, grupputveckling, ledarskapskonsult

Skicka ansökan med CV och personligt brev till
E-post: bokning@teamout.se

Blogg

av Jarl Silfverberg, ansvarig för UGL-konceptet vid Försvarshögskolan 2002-2014

Här kommer vi att publicera blogginlägg om ledarskap, medlevarskap, om mänskliga relationer och att vara människa.

Blogg 1

Att vara sig själv, eller, för att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv

 Självkännedom är den främsta tillgången för dig då du skall samverka med eller leda andra. Självkännedom gör att du inte går vilse i dina egna behov, tolkningar eller själsliga krokigheter. Dessa, behov, tolkningar eller själsliga krokigheter som kommer sig av livserfarenheterna vilka ligger som filter mellan dig och den omgivande verkligheten och som verkligheten, eller det du tror är verkligheten, upplevs igenom.

Tolkningar är ett gift som gör den rena upplevelsen oklar eller suddig. Din största begränsning är dina tolkningar som blir sanningar för dig. Dessa reagerar du på. Och så omvandlas tolkningen till sanning. Och då leder du din bild av vad som är och inte den tolkningsfria verkligheten som sådan. Forts följer…

 

 

Blogg 2

Andra människor, min spegel

När jag ger mig in i en grupp så aktiveras alla mina tidigare minnen av relationer. Andra individer eller den aktuella gruppen blir en spegel där dessa minnen åter-reflekteras till mig. Således aktiveras alla utfall och framgångar såväl som motgångar i relationsarbetet. Det som ännu är obearbetat kommer till ytan igen, med dem känslorna från förr. Samma sak vid starka positiva möten och relationer som vid förälskelse och kärlek. Så starka känslor som finns vid dessa tillstånd aktiverar också motsatsen. Vid djup sårbarhet, som kärlek och förälskelse är, kommer allt det som skall helas upp till ytan, igen.

Vid oförståelse kring detta fenomen kommer till exempel sorg eller ledsenhet vid kärlek vara obegripligt. Ännu mer knepigt blir det om jag reagerar på min inre tolkning av dessa upplevelser och inte begriper att det just är reminiscenser.

Så här kan jag sluta cirkeln kring tolkningar och i nästa blogg fördjupa pratet kring dessa.

 

 

Blogg 3

Känna något

Hur når du dina känslor? Vet du när och att du känner och blir berörd, på djupet, på djupet? Kanske en oviktig eller oriktig fråga men följande har jag hört uttalas från människa till människa: ”du känner fel!”

Det går ju inte att känna fel…? Eller?

Har du inte fått träna på att känna inåt och istället varit utifrånstyrd under ditt liv kommer du inte ha träff med dig själv på djupet. Så du måste förflytta dig från att vara styrd utifrån till att bli styrd innanför. När du är utifrånstyrd kommer ditt fokus hamna i att fundera och agera så att människor utanför dig gillar eller accepterar dig. Detta blir antagligen så för att du inte gillar eller för att du är rädd för att försvara dig själv. Då hänger också sinnet kvar i gamla minnen och outredda händelser.

Inre styrning är när du accepterar dig som du är och är integrerad i de sociala sammanhang du delar och vill vara del av. Flödet av liv genom ditt liv är enkelt och självklart.

Lär känna dina känslor, en del av det som bidrar till dina tolkningar både inåt som utåt.

 

 

Blogg 4

Bli den du är avsedd att vara

Livet ät skört och starkt samtidigt. Men kort, spola det inte bort på meningslösheter och tidsfördriv. Ett sådant tidsfördriv är att fortsätta i en relation som inte ger dig det du trodde den skulle. Samveten, trött oförmåga att ta tjuren vid hornen och svinga sig upp från destruktiva relationer håller dig kvar och du blir tröttare och till slut kanske oförmögen att göra något åt dig. Så bättre att offra relationen och inleda en relation med dig själv, sann mot dina behov och känslor innan trötthetens våta filt kväver dig. Ett kreativt liv är glädje men också sorgsamt och omgestaltande, hellre det än att inte gestalta sig själv. Lev på nerven eller den vassa eggen

Bli den du är avsedd att vara!

 

 

Blogg 5

En dag i stillhet och begrundan (nedtecknad alla helgon helgen 2019)

En förlust och saknaden efter denna förblir en förlust om du inte lär av den. Lärandet är att förbinda då-et med nu-et. Att förbinda dessa två tidstorheter är som att slå en hängbro över en djup ravin med ett forsande vatten djupt därunder. Där jag står är dået, och där kan jag bli fast. Min förlust blir då en evig förlust som naglar mig vid bitterhet och saknad och känslan av att livet är orättvist. Om jag inte tar modet till mig och börjar vandra.

Att våga modet att gå ut över gångbron, fast repen att hålla sig i under vandringen över är klena och bräderna att sätta fötterna är glesa kan jag få lära mig om förlust och saknad och mest om mig själv. Få möjligheten att finna känslor och sätta ord på dem. Få växa som människa då jag utmanar mina rädslor. Då lämnar jag dået!

På andra sidan förvandlas förlust till vinst, livet det blir rikare och mer mångfacetterat. När jag kan integrera alla livserfarenheterna, ger jag livet mening. Integrationen gör också att jag behåller minnet av det som var, att tappa det är som att tappa rottrådarna, den egna historien.

 

 

Blogg 6

Om att söka djupet

Under eftermiddagen mötte jag tystnaden och stillheten, det jag trodde skulle ske. I Lidingö lilla kyrka uppfördes ett antal vackra orgelkonserter idag om 45 minuter vardera. Mestadels Bach och Bellman som grund för och över närvaro kring meditation om livet och döden. De stora mysterierna.

En välbesatt vacker upplyst kyrka, andlig längtan, men rastlös publik som kom och gick. Arrangemanget visar den andliga längtan som finns hos människorna som matats med en ateistisk tro. Låt himmeln öppna sig och give oss ljus på vår stig! Och låt våra själar söka djupet i mysterierna.

 

 

Blogg 7

Min sanning

Var finns min sanning? I alla mina medvetna och omedvetna erfarenheter vilka stöpts om och koncentrerats av nuets omedelbarhet. Att komma förbi minnets omvandlingar är att komma till essensen av liv, att finna sig själv.

I den stilla gryningen i novembermorgonen, när tystnaden ännu verkar och ger rum för tanken kan jag komma in och ner till det renaste i varandet.

När det första gryningsljusets solstrålar färgar horisontranden skall denna dag levas med allt sitt lärande.

 

 

Blogg 8

Tid till 

Låt livet ta tid! Tid är inte tid ifrån något, tid är tid till. Det hela handlar om val. Om tid är en ändlig resurs eller en resurs utan slut i ditt liv så följer två förhållningssätt eller val. Ja det går alltid att hävda att livet som sådant har ett slut. Så är det faktiskt, men jag resonerar så att om jag tänker att jag måste hinna en massa på lilla tiden till förfogande så kommer mitt liv vara begränsande för mig. Så det är vad som händer inne i mitt sinne och mitt förhållande till livet.

Utan döden vore livet meningslöst. Om det fanns oändligt med dagar och tid framför så fanns ingen mening att göra något, det kan ju alltid att göra det i morgon, eller kommande år. Eller… Att förena dessa båda ståndpunkter är vår existens´ utmaning. Också vår möjlighet med fördragsamhet med livets korthet. Välj din tid, som tid ifrån, eller tid till!

GDPR Policy

Vår policy för hantering och lagring av personuppgifter enligt EU’s integritets lagstiftning, förkortad GDPR. Genom att använda våra tjänster samtycker du till innehållet i denna policy.

DINA PERSONUPPGIFTER OCH PERSONUPPGIFTSANSVAR

Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkertförvar.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vad en personuppgift är:

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter sker när du

  • Anmäler dig till att delta i våra utbildningar och seminarier, och vid utvärdering och uppföljning av kurser och seminarier
  • Ingår ett samarbete med oss, t ex vid beställning av företagsintern utbildning eller coachning
  • Anmäler dig till att ta emot nyhetsbrev, erbjudanden eller annan digital kommunikation från oss
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss i övrigt

REGISTRERADE UPPGIFTER

När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen samt i vissa fall födelseår (vid deltagande i UGL, med syfte att lyckas skapa blandade grupper). Görs beställningar och anmälningar av företrädare för ett företag för anställds räkning registreras samma uppgifter för den anställde, och i dessa fall förutsätter vi att företrädaren har samtycke att lämna dessa personuppgifter.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER

När du via vår hemsida, per telefon eller brev anmäler dig till utbildningar och seminarier, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller ingår ett samarbete med oss avseende vårt utbildningsutbud, coachning och konsulttjänster, så blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda tjänster och produkter, och utgör en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag med bästa möjliga service och kvalitet.

Uppgifterna kan komma att användas av oss för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vid beställningar och anmälningar kan den information som sparas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen.

Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa våra instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter,

HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, genomföra kvalificering för deltagande i utbildningar, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Om du deltagit i våra öppna kurser och /eller coachning sparar vi personuppgifterna i 10 år.

Om du prenumererar på vårt Nyhetsbrev, erbjudanden och annan digital kommunikation från oss sparar vi dina uppgifter tills du avsäger dig din prenumeration.

Vid övriga samarbeten med oss sparas uppgifterna i 3 år efter senaste leverans och fakturering av tjänst eller produkt, om inte annat särskilt överenskommits.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter hos Teamout kan du vända dig till oss på:

  • E-post: bokning@teamout.se
  • Tel vxl: 08-18 35 91
  • Adress: c/o Ekskäret Klustret, Mäster Samuelsgatan 36, 7 tr, 111 57 Stockholm

 

DINA RÄTTIGHETER

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på vår webbplats eller vid kontakt direkt med oss.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Begäran ska lämnas skriftligen, inte per e-mail då begäran ska vara underskriven, till adress under ”kontakt” ovan.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du skriftligen begära ändring enligt ovan.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och även konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

SÄKERHET

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Vi har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Ansvarig
Ann Falkén, Teamout AB