UGL 

Utveckling grupp och ledare är en heltäckande ledarskaps-utbildning som utvecklar dig som ledare för alltid. Kursen ger ökad självinsikt och stor förståelse för grupprocesser.
Läs mer

Företagsanpassad ledarskaps-utbildning

Utveckla alla chefer på företaget i ett gemensamt program anpassat efter era behov.
Läs mer

Handledning i grupp (distans)

Söker du en ventil eller ett stöd för dina utmaningar i ditt ledarskap? Behöver du någonstans där du kan få tala till punkt?Läs mer

UL Utvecklande Ledarskap

En utbildning där du får syn på och kan utveckla de beteenden som är mest gynnsamma både för individer och organisationen.
Läs mer

Handledning och terapi

Vi erbjuder enskilda samtal som stärker dig i ledarrollen. Välj även att gå i terapi för en djupare träff med dig själv.
Läs mer

UGL in English

Apply to our UGL course in English. Gain increased self awareness about being a leader and participant.
Read moreUGL

Öppna UGL-kurser

Kursen UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är en utbildning för dig som är chef och eller medarbetare. UGL är för dig som vill förstå mer om dig själv och om hur vi människor påverkar och fungerar tillsammans i grupp.

UGL kommer ursprungligen från Försvarshögskolan. Kursen är den mest populära och välkända ledarskapsutbildningen i Sverige. UGL ger dig en stabil grund att stå på för att kunna fungera i arbetsgruppen och för att kunna leda andra. På en UGL-kurs ökar du din självkännedom, får förståelse för andra människor och vad som krävs för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt tillsammans med andra. Den bästa ledarskapsutveckling i Stockholm du kan få enligt de flesta som gått kursen. Vill du veta mer om hur det går till? Läs mer här…

Hur går kursen till? Kursen omfattar ca 48 timmars utbildning under fem sammanhängande dagar. Under utbildningen får deltagarna uppleva vad som händer i gruppen samtidigt som teori och reflektion varvas. Det är detta som gör kursen unik och förståelsen så genomgripande. Så här beskriver Försvarshögskolan UGL: Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation där den egna gruppen samtidigt blir studieobjektet för sig själv och en individuell referens för det egna lärandet. Genom handling och reflektion över egen och andras handlingar skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. Det är detta fem dagar långa upplevelsebaserade kursupplägg som gör att denna ledarskapsutbildning i Stockholm skiljer sig från övriga ledarskapsutbildningar.

Vem håller i kursen? Teamout arrangerar och genomför kursen UGL. Kursen genomförs av två UGL-handledare. Teamout samarbetar med handledare som har hög kompetens, lång erfarenhet och ett gediget intresse för människor och utveckling.

Ann Bergman har arbetat inom finanssektorn och har flerårig chefserfarenhet. På Teamout har Ann huvudansvaret för UGL. Ann är förutom UGL-handledare även certifierad handledare i GDQ, Group Development Questionnaire, ett verktyg som används vid mätning och utveckling av grupper. Ann har även utbildning i KBT, Kognitiv Beteende Terapi, konflikthantering och kommunikation.

Jarl Silfverberg har bland annat en universitetsexamen i beteendevetenskap. Han är vidareutbildad vid Försvarsmakten inom områdena psykologi och ledarskap. Jarl är handledare i gruppdynamik, samt handleder på alla nivåer av UGL, dvs även fortsättnings- och handledarutbildning för UGL. Förutom detta är Jarl även utbildad inom krishantering, personlighetsdiagnostik och testning och har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team lednings- och grupputveckling. Jarls tidigare anställning på Försvarshögskolan som konceptansvarig för UGL gör att vi har hög kvalitet på våra utbildningar

Vad kostar det? Priset på 26 000 kr ex moms inkluderar mat och logi måndag till och med fredag.

Var håller vi till? Skeviks Gård är en kursgård i fantastisk skärgårdsmiljö. Här får vi tillgång till ett eget hus med anor från 1700-talet. Det faktum att vi får vara för oss själva bidrar till helhetsupplevelsen av kursen. De fina promenadstråken runt området använder vi flitigt och den goda maten som är närproducerad gör vistelsen här till en ren njutning.

Försvarshögskolan som garant Försvarshögskolan har strikta regler för genomförandet av en UGL utbildning som vi på Teamout följer. Detta innebär att kursen i ledarskapsutveckling och UGL håller den nivå som Försvarshögskolan har som krav och att du som genomgått vår ledarskapsutbildning i Stockholm också har befogenhet att gå de vidareutbildningar som finns inom UGL.

Varför gå UGL hos Teamout? Vår målsättning är att nå bästa möjliga kvalitet. UGL innebär för många en stark upplevelse av personlig utveckling och vi vill att våra deltagare ska få ut så mycket som möjligt av veckan. Vi samarbetar med mycket erfarna handledare som kan förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt och förklara den process som sker i gruppen.

Boka UGL-kurs


Om att integrera UGL i ett organisatoriskt sammanhang

Uppnå stora framgångar genom att integrera UGL-konceptet i organisationen. Resultatet blir en trygg och mogen organisation som kan klara de svåra utmaningar vår komplexa föränderliga värld ställer oss inför idag. Som ett exempel på hur detta kan gå till och vad UGL kan leda till i ett organisatoriskt perspektiv kan du här ta del av hur bostadsbolaget Gårdstensbostäder AB agerade. Resultatet är ett bostadsområde som blir först att lämna listan över utsatta områden i Sverige.

Läs mer…

Bakgrund
Gårdsten var i slutet av 1990-talet ett nedslitet och kriminellt svårt belastat bostadsområde i norra Göteborg. Bostadsbolagen hade hög omsättning av hyresgäster, många outhyrda lägenheter och hög kriminalitet. Den finansiella såväl som den sociala situationen var på brant utförsbacke.

Åtgärder
Ett antal radikala beslut fattades av dåvarande koncernledning i bildandet av Gårdstensbostäder. Bl.a skulle organisationen gå från att vara en reaktiv till en proaktiv fastighetsförvaltning. En nytillsatt VD beslöt att göra en satsning på personalutveckling och värderingsarbete. Denna satsning kom att bestå i att utbilda samtlig personal i UGL för att nå gemensamt språk att prata om relationer, bemötande och förhållningssätt baserat på en gemensam värdegrund, såväl avseende hyresgäster som renovering och teknisk utveckling och förvaltning. Samtlig personal har alltsedan 2000-talets början också haft ett flertal årliga teamutvecklingsdagar för att vidmakthålla uppnådda förhållningssätt samt inskola ny personal. Vidare så har hyresgäster engagerats i/för bolaget. Samtliga ordinarie ledamöter är hyresgäster hos bolaget.

Resultat
Resultatet av dessa åtgärder är att området idag är välmående med låg kriminalitet, med samtliga bostäder uthyrda, låg omflyttning av hyresgäster samt att hus och omgivningar är attraktiva. Gårdsten kommer som första bostadsbolag lämna listan över utsatta områden i Sverige.

I broschyren Gårdsten i ledning kan du läsa om hur det gick till och hur UGL kan förändra din organisation: Gårdsten i ledning

Kontakta oss för offert.UGL-kurser 2022
  • v 7, 14-18 feb
  • v 13, 28 mar-1 apr
  • v 19, 9 – 13 maj
  • v 41, 10 – 14 okt
  • v 47, 21 – 25 nov
  • v 50, 12 – 16 dec

Kursanmälan UGLOffertförfrågan

Öppna UL-kurser

UL, Utvecklande Ledarskap är en kurs där du får konkreta mål att jobba mot i ditt eget ledarskap. Kursen utgår från ett bedömningsformulär som inventerar dina aktuella ledarbeteenden och du får genom kursen en chans att utveckla de beteenden som enligt forskning har störst effekt både på organisationens resultat och individens utveckling. Läs mer…

UL-kurser 2019
  • maila för kursförfrågan

Offertförfrågan

Handledning för chefer och ledare i grupp (distans)

Söker du en ventil eller ett stöd för dina utmaningar i ledarrollen? Behöver du någonstans där du kan få prata till punkt?
Varmt välkommen att söka till handledning i grupp, ett sammanhang där du som chef har möjlighet att både ge och ta emot stöd.

läs mer…Företagsanpassad ledarskapsutbildning

Vill ni att alla chefer på företaget pratar samma språk när det gäller ledarskap? Vad är viktigt att ni har gemensam syn kring för att ni på bästa sätt ska klara av ert uppdrag, sträva mot er vision och nå era mål?

Istället för att låta alla chefer utbilda sig på var sitt håll, gå en gemensam utbildning som vi tillsammans tar fram anpassad efter era behov.

Lägg fokus där ni har störst behov. Ni kanske vill fördjupa er i kommunikation, värderingar, feedback eller konflikthantering? Eller har ni större intresse av att få förståelse för gruppers utveckling och personlig utveckling?

Att utgå från en gemensam plattform, där värderingar och förväntningar kring ledarskapet i organisationen är satta ger en bra grund för ett sunt klimat som gynnar alla anställda. Fråga gärna oss om råd.

Kontakta oss för mer information eller skicka en offertförfrågan.UGL in English

UGL is a leadership program founded by the Swedish National Defence University. UGL is the most popular and well known leadership program in Sweden today. During the last 40 years it has been offered to both civilian and military leaders.

Every part of the program has a scientific base making the results reliable and valid. The program is continuously updated based on the latest research available.

The course contains all the elements needed for successful leadership in varied types of organisation and groups as well as for your own inner leadership.

Read more and register here:


Handledning och terapi

Har du gått en av våra utbildningar och vill hålla kvar vid, kunna applicera det du lärt dig och kanske utvecklas vidare? Eller har du generellt behov av stöd och vägledning i ditt chefsskap. Då är handledning sannolikt det bästa för dig.

Gestaltterapi är för dig som önskar få ett möte med dig själv på djupet. I terapi får du möjlighet att utforska ditt sanna jag, bli medveten om tidiga strategier du har med dig och som kanske inte gynnar dig längre.

Kontakta oss för mer information och priser.Jag har gått många utbildningar men ingenting kommer i närheten av den läroprocess som sker under en UGL-vecka. De farhågor jag hade om att det skulle vara ”militäriskt” kom på skam. Istället var det värden som öppenhet, äkthet och förtroende som var ledord under utbildningen.

Under kursen fick jag och de andra deltagarna kännedom om våra styrkor och svagheter i rollen som ledare. Vi fick också möjlighet att utveckla dessa delar för att uppnå ett mer framgångsrikt ledarskap. Personligen innebar veckan att jag fick en stor insyn i hur andra ser på mig som chef och hur jag kan få ett antal individer att förvandlas till en högpresterande grupp. Kursen har också varit viktig för mig på det privata planet, något jag ser som en stor bonus.

Det hade inte varit möjligt för mig att utvecklas så pass mycket utan de skickliga kursledarna som jag under veckan fick stort förtroende för. Jag kan därför varmt rekommendera kursen för alla som vill uppnå en bättre självkännedom och på samma gång bli en mer framgångsrik chef.

Det var ett verkligt privilegium att få gå UGL-kursen med Ann och Jarl på Teamout och jag rekommenderar kursen till alla som vill lära sig mer om personlig utveckling och grupputveckling. Oavsett om du arbetar som chef eller inte så ger kursen möjlighet till djupa och bestående insikter, inte minst om självledarskap. Det är inte vilken kurs som helst, den är intensiv och delvis omtumlande men handledarna lotsar deltagarna genom veckan på ett mycket tryggt och professionellt sätt. Jag kommer att bära med mig lärdomarna från kursen under hela mitt arbetsliv.