UGL

Öppna UGL-kurser

Kursen UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är en utbildning för dig som är chef och eller medarbetare. UGL är för dig som vill förstå mer om dig själv och om hur vi människor påverkar och fungerar tillsammans i grupp.

UGL kommer ursprungligen från Försvarshögskolan. Kursen är den mest populära och välkända ledarskapsutbildningen i Sverige. UGL ger dig en stabil grund att stå på för att kunna fungera i arbetsgruppen och för att kunna leda andra. På en UGL-kurs ökar du din självkännedom, får förståelse för andra människor och vad som krävs för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt tillsammans med andra. Den bästa ledarskapsutveckling i Stockholm du kan få enligt de flesta som gått kursen. Vill du veta mer om hur det går till? Läs mer här…

Hur går kursen till? Kursen omfattar ca 48 timmars utbildning under fem sammanhängande dagar. Under utbildningen får deltagarna uppleva vad som händer i gruppen samtidigt som teori och reflektion varvas. Det är detta som gör kursen unik och förståelsen så genomgripande. Så här beskriver Försvarshögskolan UGL: Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation där den egna gruppen samtidigt blir studieobjektet för sig själv och en individuell referens för det egna lärandet. Genom handling och reflektion över egen och andras handlingar skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. Det är detta fem dagar långa upplevelsebaserade kursupplägg som gör att denna ledarskapsutbildning i Stockholm skiljer sig från övriga ledarskapsutbildningar.

Vem håller i kursen? Teamout arrangerar och genomför kursen UGL. Kursen genomförs av två UGL-handledare. Teamout samarbetar med handledare som har hög kompetens, lång erfarenhet och ett gediget intresse för människor och utveckling.

Ann Bergman har arbetat inom finanssektorn och har flerårig chefserfarenhet. På Teamout har Ann huvudansvaret för UGL. Ann är förutom UGL-handledare även certifierad handledare i GDQ, Group Development Questionnaire, ett verktyg som används vid mätning och utveckling av grupper. Ann har även utbildning i KBT, Kognitiv Beteende Terapi, konflikthantering och kommunikation. För närvarande läser Ann det fjärde och sista året till att bli diplomerad gestaltterapeut. 

Jarl Silfverberg har bland annat en universitetsexamen i beteendevetenskap. Han är vidareutbildad vid Försvarsmakten inom områdena psykologi och ledarskap. Jarl är handledare i gruppdynamik, samt handleder på alla nivåer av UGL, dvs även fortsättnings- och handledarutbildning för UGL. Förutom detta är Jarl även utbildad inom krishantering, personlighetsdiagnostik och testning och har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team lednings- och grupputveckling. Jarls tidigare anställning på Försvarshögskolan som konceptansvarig för UGL gör att vi har hög kvalitet på våra utbildningar

Vad kostar det? Priset på 29 000 kr ex moms inkluderar mat och logi måndag till och med fredag.

Var håller vi till? Skeviks Gård är en kursgård i fantastisk skärgårdsmiljö. Här får vi tillgång till ett eget hus med anor från 1700-talet. Det faktum att vi får vara för oss själva bidrar till helhetsupplevelsen av kursen. De fina promenadstråken runt området använder vi flitigt och den goda maten som är närproducerad gör vistelsen här till en ren njutning.

Försvarshögskolan som garant Försvarshögskolan har strikta regler för genomförandet av en UGL utbildning som vi på Teamout följer. Detta innebär att kursen i ledarskapsutveckling och UGL håller den nivå som Försvarshögskolan har som krav och att du som genomgått vår ledarskapsutbildning i Stockholm också har befogenhet att gå de vidareutbildningar som finns inom UGL.

Varför gå UGL hos Teamout? Vår målsättning är att nå bästa möjliga kvalitet. UGL innebär för många en stark upplevelse av personlig utveckling och vi vill att våra deltagare ska få ut så mycket som möjligt av veckan. Vi samarbetar med mycket erfarna handledare som kan förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt och förklara den process som sker i gruppen.

Boka UGL-kurs


Om att integrera UGL i ett organisatoriskt sammanhang

Uppnå stora framgångar genom att integrera UGL-konceptet i organisationen. Resultatet blir en trygg och mogen organisation som kan klara de svåra utmaningar vår komplexa föränderliga värld ställer oss inför idag. Som ett exempel på hur detta kan gå till och vad UGL kan leda till i ett organisatoriskt perspektiv kan du här ta del av hur bostadsbolaget Gårdstensbostäder AB agerade. Resultatet är ett bostadsområde som blir först att lämna listan över utsatta områden i Sverige.

Läs mer…

Bakgrund
Gårdsten var i slutet av 1990-talet ett nedslitet och kriminellt svårt belastat bostadsområde i norra Göteborg. Bostadsbolagen hade hög omsättning av hyresgäster, många outhyrda lägenheter och hög kriminalitet. Den finansiella såväl som den sociala situationen var på brant utförsbacke.

Åtgärder
Ett antal radikala beslut fattades av dåvarande koncernledning i bildandet av Gårdstensbostäder. Bl.a skulle organisationen gå från att vara en reaktiv till en proaktiv fastighetsförvaltning. En nytillsatt VD beslöt att göra en satsning på personalutveckling och värderingsarbete. Denna satsning kom att bestå i att utbilda samtlig personal i UGL för att nå gemensamt språk att prata om relationer, bemötande och förhållningssätt baserat på en gemensam värdegrund, såväl avseende hyresgäster som renovering och teknisk utveckling och förvaltning. Samtlig personal har alltsedan 2000-talets början också haft ett flertal årliga teamutvecklingsdagar för att vidmakthålla uppnådda förhållningssätt samt inskola ny personal. Vidare så har hyresgäster engagerats i/för bolaget. Samtliga ordinarie ledamöter är hyresgäster hos bolaget.

Resultat
Resultatet av dessa åtgärder är att området idag är välmående med låg kriminalitet, med samtliga bostäder uthyrda, låg omflyttning av hyresgäster samt att hus och omgivningar är attraktiva. Gårdsten kommer som första bostadsbolag lämna listan över utsatta områden i Sverige.

I broschyren Gårdsten i ledning kan du läsa om hur det gick till och hur UGL kan förändra din organisation: Gårdsten i ledning

Kontakta oss för offert.UGL-kurser 2023
  • v 24, 12 – 16 juni
  • v 37, 11 – 15 sep
  • v 41, 9 – 13 okt
  • v 49, 4 – 8 dec

Kursanmälan UGLOffertförfrågan

Öppna UL-kurser

UL, Utvecklande Ledarskap är en kurs där du får konkreta mål att jobba mot i ditt eget ledarskap. Kursen utgår från ett bedömningsformulär som inventerar dina aktuella ledarbeteenden och du får genom kursen en chans att utveckla de beteenden som enligt forskning har störst effekt både på organisationens resultat och individens utveckling. Läs mer…

  • maila för kursförfrågan

Offertförfrågan


Handledning eller terapi

Har du gått en av våra utbildningar och vill hålla kvar vid, kunna applicera det du lärt dig och kanske utvecklas vidare? Eller har du generellt behov av stöd och vägledning i ditt chefsskap. Då är handledning sannolikt det bästa för dig.

Gestaltterapi är för dig som önskar få ett möte med dig själv på djupet. I terapi får du möjlighet att utforska ditt sanna jag, bli medveten om tidiga strategier du har med dig och som kanske inte gynnar dig längre.

Kontakta oss för mer information och priser.

UGL-kursen med Teamout var verkligen en både positiv och omvälvande upplevelse. Två bra och inkännande ledare bidrog till utveckling av gruppdynamik och såväl självinsikter som fördjupade kunskaper om hur grupper utvecklas. Både UGL-konceptet och ledningen från Jarl och Ann rekommenderas varmt.

 

 

 

Det var ett verkligt privilegium att få gå UGL-kursen med Ann och Jarl på Teamout och jag rekommenderar kursen till alla som vill lära sig mer om personlig utveckling och grupputveckling. Oavsett om du arbetar som chef eller inte så ger kursen möjlighet till djupa och bestående insikter, inte minst om självledarskap. Det är inte vilken kurs som helst, den är intensiv och delvis omtumlande men handledarna lotsar deltagarna genom veckan på ett mycket tryggt och professionellt sätt. Jag kommer att bära med mig lärdomarna från kursen under hela mitt arbetsliv.

 

 

UGL-kursen med Teamout gav mycket mer än jag förväntade mig. Jag lärde mig oerhört mycket om mig själv, ledarskap och grupputveckling, vilket jag idag har användning för med kunder, anställda och i flera sociala sammanhang. Det finns ett tydligt före och efter i mitt liv, och nu skickar jag mina anställda till Ann, i den mån jag kan. Dels känns det bra att jag som chef kan ge folk gåvan av detta före-och-efter, och dels ser jag vår grupp utvecklas på ett positivt sätt. Tack!

Jag kan varmt rekommendera att gå UGL med Ann och Jarl. Ett drygt år efter UGL kan jag konstatera att jag haft otroligt stor nytta av kursen. Vi har implementerat de verktyg och processer som jag lärde mig på kursen i mitt team och resultaten är enastående. UGL är den överlägset bästa ledarskapskurs jag gått, inget annat kommer i närheten.

 

 

Jag gick en UGL-utbildning för att utvecklas i min roll som ledare inom Räddningstjänsten. Så här i efterhand kan jag konstatera att det gett mig så mycket mer! Det är en utbildning där man får möjlighet att lära känna sig själv och verkligen känna på en grupps utveckling. Lärdomen jag tar med mig har jag nytta av i mitt arbete, i andra sociala sammanhang, och inte minst i min roll som förälder och del av en familj.
Att jag valde att gå kursen i Teamouts regi är jag verkligen nöjd över. Handledarna var oerhört kompetenta och hade en härlig känsla för när de behövde gå in och spetsa till diskussioner och när de kunde ”sitta lugnt” och låta gruppen hantera situationen själva. Detta ingav ett stort förtroende och gav gruppen den trygghet som behövdes för att våga släppa taget. Handledarna är en viktig del i denna utbildning men en minst lika viktig del är det egna engagemanget. Utbildning är verkligen krävande och min känsla är att ju mer man ger av sig själv ju mer får man ut tillbaka av utbildningen. Vill du gå en utbildning som verkligen gör skillnad, gå en UGL hos Teamout!

Jag har gått många utbildningar men ingenting kommer i närheten av den läroprocess som sker under en UGL-vecka. De farhågor jag hade om att det skulle vara ”militäriskt” kom på skam. Istället var det värden som öppenhet, äkthet och förtroende som var ledord under utbildningen.

Under kursen fick jag och de andra deltagarna kännedom om våra styrkor och svagheter i rollen som ledare. Vi fick också möjlighet att utveckla dessa delar för att uppnå ett mer framgångsrikt ledarskap. Personligen innebar veckan att jag fick en stor insyn i hur andra ser på mig som chef och hur jag kan få ett antal individer att förvandlas till en högpresterande grupp. Kursen har också varit viktig för mig på det privata planet, något jag ser som en stor bonus.

Det hade inte varit möjligt för mig att utvecklas så pass mycket utan de skickliga kursledarna som jag under veckan fick stort förtroende för. Jag kan därför varmt rekommendera kursen för alla som vill uppnå en bättre självkännedom och på samma gång bli en mer framgångsrik chef.

Har du funderingar på att gå en ledarskapsutbildning? Då vill jag rekommendera UGL. En kurs där du kan utvecklas tillsammans med andra chefer och ledare. Den vecka jag var med om är en vecka jag borde gjort för länge sedan. Stå där första dagen med nya personer man inte visste ett dugg om för att på femte dagen vara så sammansvetsad i gruppen att det kändes mycket tråkigt att lämna. Att kliva ur sin ”komfortzon” tillsammans med duktiga handledare och gruppens medlemmar var en resa jag aldrig glömmer. Handledare som genom sin närvaro fick mig att agera och se sidor hos mig själv som jag inte visste fanns. Teori och praktik är väl genomtänkt. Uppgifter och övningar som vi läste utifrån vår egen kontext blev övningar som vi lärde oss mycket genom. Ska du satsa på ledarskap så ska du satsa på UGL-kursen! Du ångrar dig inte. Lämna datorn och mobilen hemma och ägna dig en vecka åt dig själv och ditt ledarskap.

Har du funderat på att gå UGL? Tveka inte! Boka redan idag, du kommer inte att ångra dig! Oerhört lärorikt, både privat och i yrkeslivet. Högsta betyg och mina varmaste rekommendationer!

UGL är en resa i personlig utveckling och gruppdynamik. Det är oerhört fascinerade att slå samman en grupp med helt främmande människor och få en sådan gruppdynamik och utveckling på så kort tid, magiskt! Jag har fått nya verktyg att leda min personal på ett bättre och tydligare sätt, det är jag oerhört tacksam för.

Jag kan varmt rekommendera alla chefer och ledare att gå en UGL-kurs.

UGL-utbildningen har för mig betytt att jag har funnit en styrka i mig själv, en tro på mig själv, en insikt om mig själv. Detta tillsammans har inneburit att jag har blivit mer trygg i mitt ledarskap.
Veckan har också inneburit att jag fått insikt och kunskap om grupprocesser.

Att träffa andra för mig okända människor och få utvecklas tillsammans samt förmånen att få ha så kunniga och stabila  handledare gör att jag varmt  rekommenderar denna utbildning!