Öppna UL-kurser

I utbildningen UL, Utvecklande Ledarskap, får du konkreta mål att jobba mot i ditt eget ledarskap. Kursen utgår från ett bedömningsformulär som inventerar dina aktuella ledarbeteenden och du får på utbildningen en chans att utveckla de beteenden som enligt forskning har störst effekt både på organisationens resultat och individens utveckling.

Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte.

Hur går det till? Innan kursen får du och dina medarbetare göra en skattning av dina ledarbeteenden. Kursen hålls av två licensierade handledare och pågår under 2 heldagar med en uppföljningsdag ca en månad senare.

I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:

– Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
– En teoretisk modell.
– En metod för personlig ledarutveckling.

Vad kostar det? Priset på 22 450 kr är ex moms, inklusive kost och logi.

Så här skriver Försvarshögskolan om det utvecklande ledarskapet: ”Det finns en avgörande skillnad mellan det Utvecklande och det Konventionella ledarskapet. Denna har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon själv har. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva.”

Kontakta gärna oss för anmälan och mer information.


UGL 

Utveckling grupp och ledare är en heltäckande ledarskaps-utbildning som utvecklar dig som ledare för alltid. Kursen ger ökad självinsikt och stor förståelse för grupprocessen.
Läs mer

Handledning

Chefsjobbet är ofta ensamt och utmanande känslomässigt. Vi erbjuder samtal som stärker dig i ledarskapet. Passar också dig som har gått UGL och vill få fortsatt utveckling.
Läs mer


Läs mer om våra program inom lagutveckling och teambuilding!

Här hittar du våra program