Lagutveckling – bli ett team

Nå er fulla potential. Utveckla arbetsgruppen mot ett effektivare team för ökad produktivitet, arbetsglädje och motivation.
Läs mer

Grupputveckling med GDQ

Utveckla gruppen med hjälp av Susan Wheelans verktyg GDQ (Group development questionnaire) för att få en tydlig bild av nuläge och input till handlingsplan.
Läs mer

Teambuilding Lär känna

Teambuilding där ni lär känna varandra och får träna samarbete. Programmet hålls på Äventyrsbanan eller kursgård.
Läs mer


anchor

Lagutveckling – bli ett team

Forskning visar att effektiva team uppvisar högre produktivitet och större arbetsglädje. Kännetecknande för ett effektivt team är bland annat att gruppmedlemmarna är helt överens om målet, har en helt öppen kommunikation och hjälper varandra frivilligt.

För att utvecklas till ett moget och tryggt team behöver gruppen ta sig igenom både ett struktur- och kultursättande.

Gruppmedlemmarna behöver få utrymme att ifrågasätta varandra, hitta olika roller och träna på att nå gemensam syn på mål och strategier. Välj att utveckla gruppen fem dagar på internat eller återkommande vid flera tillfällen under en tre- till sexmånadersperiod.


anchor

Grupputveckling med GDQ

Är ni en grupp som vill vidare, har fastnat och inte vet vad ni behöver ta tag i som nästa steg? Då kan grupputveckling med GDQ vara något för er. Med självskattningsinstrumentet GDQ (Group Development Questionnaire) kan man mäta var i utvecklingen en grupp befinner sig och hur effektiv den är. GDQ ger även konkreta förslag på vad gruppen behöver för att komma vidare i utvecklingen från detta läge. En mätning med GDQ kan endast genomföras under ledning av en licensierad konsult.

Susan Wheelan har utvecklat verktyget GDQ utifrån sin teori IMGD, en Integrerad Modell för Grupputveckling. Den beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus en eventuell upplösning. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen. Grupper som når det fjärde steget är högpresterande och som mest effektiva.


anchor

Teambuilding – Lär känna

Teambuilding ”Lär känna” passar perfekt för kickoffer, nybildade grupper och för er som jobbar på stora, spridda arbetsplatser som vill få ihop kollegorna och lära känna varandra på nya sätt.

Programmet hålls på och med Äventyrsbanan i Stockholm ute i Erstaviks skogsområde ca femton minuter från Stockholm. Här kan man ta emot små som stora grupper, upp till 200 personer.

Läs mer…

Gå in på Äventyrsbanans hemsida och läs mer om teambuilding:

Teambuilding på Äventyrsbanan  


Läs mer om våra ledarskapsprogram?

Här hittar du våra program