Rädsla är din fantasi om din oförmåga att hantera situationen. Ångest följer av att du inte prövar din rädsla i det verkliga livet. Fantasier dominerar dig då. Inte sanna utfall av att du prövat på utan fantasier om fantasier.

Av sådant blir livet intrasslat och tilltrasslat!