Jag kan inte skapa mig säkerhet i livet genom att kontrollera fram den.

Jag kan inte finna säkerhet i kärleken genom att bevaka den.

Jag kan inte ge mig trygghet genom kontroll av allt som kan hota.

Jag kan bara öppna mig och släppa efter för de krafter där de är.

Om jag öppnar mig och släpper lös mina försvar kommer de krafter som nu håller mig i järngrepp,

lösas upp och ge mig sin energi bortom hoten,

visar mig vägen till den egna kärleken.