Under eftermiddagen mötte jag tystnaden och stillheten, det jag trodde skulle ske. I Lidingö lilla kyrka uppfördes ett antal vackra orgelkonserter idag om 45 minuter vardera. Mestadels Bach och Bellman som grund för och över närvaro kring meditation om livet och döden. De stora mysterierna.

En välbesatt vacker upplyst kyrka, andlig längtan, men rastlös publik som kom och gick. Arrangemanget visar den andliga längtan som finns hos människorna som matats med en ateistisk tro. Låt himmeln öppna sig och give oss ljus på vår stig! Och låt våra själar söka djupet i mysterierna