Ann Bergman på Teamout

Email: ann@teamout.se

Tel: 070-343 85 95


Ann Bergman har en bakgrund som nationalekonom med arbetslivserfarenhet från finanssektorn. Ann vidareutbildade sig inom relationsinriktat ledarskap, grupputveckling, kommunikation och konflikthantering och driver nu Teamout där hon arbetar med grupp- och ledarutveckling. Ann är UGL-handledare; UL-handledare och certifierad handledare i Susan Wheelans teori och modell för grupputveckling, GDQ. Ann går tredje året av fyra på Gestaltakademins utbildning till gestaltterapeut. Under utbildningen tar Ann idag emot klienter i terapi.

Ann Bergman profil