Jarl Silfverberg på Teamout

Jarl Silfverberg har en universitetsexamen i beteendevetenskap och psykologi vid Lunds Universitet. Han är även vidareutbildad vid Försvarsmakten och Försvarshögskolan inom områdena psykologi och ledarskap, samt krishantering.

Jarl är handledare i gruppdynamik, samt handleder på alla nivåer av UGL, dvs även fortsättnings- och handledarutbildning för UGL. Förutom detta är Jarl även utbildad inom krishantering, personlighetsdiagnostik och testning och har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team- lednings- och grupputveckling. Jarl har varit konceptansvarig för UGL vid Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan under åren 2002-2014. Detta ansvar har inneburit att kvalitetssäkra och utveckla UGL-utbildningen och att samarbeta med forskare och vetenskapsföreträdare på olika nivåer för att få varje del av konceptet UGL att vara i samklang med den senaste forskningen inom området.  Jarls tidigare anställning på Försvarshögskolan som konceptansvarig för UGL gör att vi håller mycket hög kvalitet på våra utbildningar.

Jarl Silfverberg profil

Email: jarl.silfverberg@gmail.com

Tel: 070-936 71 00