Ann Bergman på Teamout

Email: ann@teamout.se

Tel: 070-343 85 95


Ann Bergman har en bakgrund som nationalekonom med arbetslivserfarenhet från ABB och Riksbanken – där Ann bl.a. arbetade som investeringschef fram till år 2011. Ann vidareutbildade sig inom relationsinriktat ledarskap, grupputveckling, kommunikation och konflikthantering och arbetar nu heltid med grupp- och ledarutveckling. Ann är UGL-handledare och certifierad handledare i Susan Wheelans teori och modell för grupputveckling, GDQ. Ann har även gått utbildningar inom KBT och Gestaltterapi.

Ann Bergman profil