IMG_1049

Jarl är utbildad beteendevetare och har företrädesvis arbetat inom Försvarsmakten och med dess närliggande organisationer med utbildningar inom ledarskap, grupp och teamutveckling. Jarl har varit anställd vid Försvarshögskolan med ansvar för konceptet utveckling av Grupp och Ledare, UGL 2002-2014. Därutöver har Jarl arbetat med lag och organisationsutveckling för Gårdstensbostäder AB, Göteborg, 2000-2019. För Ystads kommun har Jarl arbetat med chefshandledning samt värdegrundsarbete.

Jarl Silfverberg profil

Email: jarl.silfverberg@gmail.com

Tel: 070-936 71 00