Ställföreträdande liv, ett liv du lever själv men inte för dig själv, eller av dig själv. Ett liv ur föreställningarna av vad andra vill ha av dig inte vad du själv önskar. Där du får förstärkning och bekräftelse utifrån dina ansträngningar att ängsligt följa andras önskningar.

Hur lever jag autentiskt när det inres alla demoner stämmer upp till dans i din känsliga beroende själ.