I relationens strömvirvel kan du fångas in,

undrar om du finns för dig själv

eller för den andre

kanske det är så att i tillpassandet så är det snålheten

till dig själv som gör att du själv upphör.