Det går en kungsväg till människors hjärtan,

en väg med många hållplatser att stanna vid,

att noga utforska.

Den första hållplatsen är att vara välkommen,

vara välkommen till livets alla möjligheter.

Den andra är hållplatsen att vara sedd, inte för att jag vill ha dig som jag vill,

utan för att se dig som är du.

Den tredje platsen att utforska heter kärlek,

att älska dig utan förbehåll,

att du är du och jag är jag.

Alla hållplatser leder oss till själen i livet, vår egen själ! Detta är kungsvägen!