Eller har vi människor en längtan att göra förhållanden obegripliga så att de blir esoteriska för människorna och kräver en exegetik för att överhuvudtaget bli begripligt.

Livets mening är, livet. Endast livet. En massa trosförklaringar gör detta liv allt svårare att begripa, med en massa ideologiska överbyggnader, uttolkningar, riter och firanden

Men håller vi fast vid att livets mening är livet är det enklare. Vi firar julhögtiden i form av att fira barnets tillkomst till världen, dvs livets tillkomst till världen. Vi firar påsken inte för att det är en döds rit, utan för att uppståndelsen är livets återkomst till de levandes skara.

Livets mening är livet!

Föreslår att livets mening firas i meditation över detta enkla och samtidigt otroligt storslagna liv!